Προσωρινή ρύθμιση κυκλοφορίας στην πόλη της Φλώρινας κατά τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Παντελεήμονα

«Προσωρινή ρύθμιση κυκλοφορίας στην πόλη της Φλώρινας κατά τον εορτασμό του
πολιούχου Αγίου Παντελεήμονα».-
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
-Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Ν. 2696/99 άρθρα 9,10,47 και 52 όπως τροπ. με το Ν.3542/07, «Περί
κύρωσης του Κ.Ο.Κ.» και αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή πραγματοποίηση των εν θέματι
εκδηλώσεων.
β) Την υπ’ αριθ. 6028/ 22/1540337 από 24-07-2022 αναφορά του Τ.Τ. Φλώρινας.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης και τη σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας παντός
οχήματος, στις παρακάτω οδούς της πόλεως :
 Λεωφόρος Μητροπολίτη Αυγουστίνου Καντιώτη, από τη διασταύρωση με την οδό 25ης
Μαρτίου έως τη διασταύρωση με την οδό Ταγματάρχου Φουλεδάκη.
 25ης Μαρτίου, από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Μητροπολίτη Αυγουστίνου Καντιώτη
έως τη διασταύρωση με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.
 Μεγάλου Αλεξάνδρου από την Πλατεία Γεωργίου Μόδη έως τη διασταύρωση με την οδό
Ταγματάρχου Φουλεδάκη.
 Στεφάνου Δραγούμη, από την Πλατεία Γεωργίου Μόδη έως τη διασταύρωση με την οδό
Νικολάου Χάσου.
 Μητροπόλεως.
 Μητροπολίτου Ιωαννικίου.
 Ταγματαρχου Φουλεδάκη από τη διασταύρωση με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη
διασταύρωση με τη Λεωφόρο Μητροπολίτη Αυγουστίνου Καντιώτη.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 18:00’ ώρα της 26-07-2022 και λήγει την 23:00’
ώρα της ιδίας ημέρας. Τα χρονικά διαστήματα των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων,
δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, εφόσον οι
κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του επικεφαλής των μέτρων του Τ.Τ.
Φλώρινας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Οι ρυθμιστικές πινακίδες και οι λοιπές σημάνσεις, θα τοποθετηθούν με μέριμνα και ευθύνη του
Δήμου Φλώρινας ή από τροχονόμους.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Αστυνομικός Υποδιευθυντής

Pin It

Αφήστε μια απάντηση