Προσωρινή σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο από το 19ο χλμ. μέχρι το 40ο χλμ. Ε.Ο. Φλώρινας – Καστοριάς

«Προσωρινή σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο δικαιοδοσίας της Υπηρεσίας μας κατά διάρκεια πραγματοποίησης μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών από το 19ο χλμ. μέχρι το 40ο χλμ. Ε.Ο. Φλώρινας – Καστοριάς» την 23-11-2021 και κατά τις ώρες 08:30 έως 14:00.

Η απόφαση:

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:

α) Το από 17/11/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα (mail) της εταιρείας «ANIPSOTIKI METAFORES»

β) Άρθρο 52 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

γ) Η υπ’ αριθ. 164705 από 02-11-2021 Άδεια Διέλευσης υπέρβαρου/υπερμεγέθους οχήματος, της

Π.Δ.Μ./Δ.Τ.Ε. (προς την εταιρεία «ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»).

ε) Την υπ’ αριθ. 6028/21/2430124 από 22-11-2021 πρόταση-αναφορά του Τ.Τ. Φλώρινας

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο

– Την προσωρινή σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας παντός οχήματος εκτός των οχημάτων άμεσης ανάγκης

(Αστυνομία, Πυροσβεστική, Ασθενοφόρα κ.λ.π.), κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης μεταφοράς

τμημάτων ανεμογεννητριών (θα γίνει με συρμούς μεγάλων διαστάσεων) από το 19ο χλμ. μέχρι το 40ο

χλμ. Ε.Ο. Φλώρινας – Καστοριάς (όρια νομών), την 23-11-2021 και κατά τις ώρες 08:30 έως

14:00.

– Η προσωρινή σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας θα διαρκέσει για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί

προκειμένου διανυθεί η απόσταση μέχρι την έξοδο του συρμού στο χιονοδρομικό κέντρο «Βίγλας».

ΑΡΘΡΟ 2ο

– Η πραγματοποίηση της μεταφοράς θα διενεργηθεί με αποκλειστική ευθύνη της εταιρείας, τόσο για την

ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, των οδηγών και των λοιπών εμπλεκόμενων στη μεταφορά όσο και

των λοιπών χρηστών της οδού. Η εταιρεία υποχρεούται να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την

ασφάλεια των τεχνικών έργων. Επίσης έχει την υποχρέωση να μεριμνά ώστε ο συρμός να συνοδεύεται

κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους από άλλα οχήματα τα οποία φέρουν φορητές συσκευές φωτεινής

προειδοποίησης. Τα προεξέχοντα τμήματα των οχημάτων κατά μήκος και κατά πλάτος να επισημανθούν

με πινακίδες διαστάσεων 0,50μ Χ 0,50μ, με λευκές και κόκκινες λοξές ραβδώσεις. Η μέγιστη ταχύτητα

του συρμού ορίζεται στα 40 – 50 χιλιόμετρα ανά ώρα.

– Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών στο προαναφερόμενο

τμήμα της Ε.Ο. Φλώρινας – Καστοριάς, αρμοδιότητας της Π.Δ.Μ./Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) εφόσον τηρούνται οι

προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω (β) και (γ) σχετικά, την 23-11-2021 και κατά τις ώρες

08:30 έως 14:00.

ΑΡΘΡΟ 3ο

– Τα χρονικά διαστήματα των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθούν ή να

μειωθούν, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά

την κρίση του επικεφαλής των μέτρων του Τ.Τ. Φλώρινας.

– Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας θα ισχύουν από την έκδοση της απόφασης, και την

ανάρτησή της στο διαδίκτυο (Άρθρο 109 Ν.2696/99 Κ.Ο.Κ.), για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, την

τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης, τη διαγράμμιση οδοστρωμάτων, καθώς και τις υποδείξεις – σήματα των Τροχονόμων, οι παραβάτες της οποίας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις

του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4,

5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση