Προσωρινή σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο από το 19ο χλμ. μέχρι το 42ο χλμ. Ε.Ο. Φλώρινας – Καστοριάς τις ώρες 11:00 έως 13:00

Π.Σ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Υ/Β΄ ΣΤΡΕΖΟΣ Πέτρος.
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 53100 ΤΗΛ.: 2385044203
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.:2501/1/586-α’
Φλώρινα, 25 Μαΐου 2021
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έκδοση Απόφασης προσωρινής σταδιακής διακοπής κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο δικαιοδοσίας
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας κατά διάρκεια πραγματοποίησης προσομοίωσης
μεταφοράς (test drive) από το 19ο χλμ. μέχρι το 42ο χλμ. Ε.Ο. Φλώρινας – Καστοριάς»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
α) Το από 19/05/2021 έγγραφο της εταιρείας «ANIPSOTIKI METAFORES»
β) Το άρθρο 52 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
γ) Την υπ’ αριθ. 72315 από 24-05-2021 Άδεια Διέλευσης υπέρβαρου/υπερμεγέθους οχήματος, της
Π.Δ.Μ./Δ.Τ.Ε. (προς την εταιρεία «ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»).
δ) Την υπ’ αριθ. 6028/21/831203 από 23-04-2021 πρόταση-αναφορά του Τ.Τ. Φλώρινας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο

– Την προσωρινή σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας παντός οχήματος εκτός των οχημάτων άμεσης ανάγκης
(Αστυνομία, Πυροσβεστική, Ασθενοφόρα κ.λ.π.), κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης προσομοίωσης
μεταφοράς (test drive), θα γίνει με εικονικό φορτίο και ο συρμός θα έχει μήκος 72 μέτρα, από το 19ο
χλμ.
μέχρι το 42ο
χλμ. Ε.Ο. Φλώρινας – Καστοριάς (όρια Περιφερειακών Ενοτήτων) και κατά το χρονικό
διάστημα από 27-05-2021 και ώρα 11:00 μέχρι την 27-05-2021 και ώρα 13:00.
– Η προσωρινή σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας θα διαρκέσει για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί
προκειμένου διανυθεί η απόσταση μέχρι την έξοδο του συρμού στο χιονοδρομικό κέντρο «Βίγλας» και
την επιστροφή του στον αποθηκευτικό χώρο της εταιρείας στην Τ.Κ. Κώττα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

– Η πραγματοποίηση προσομοίωσης μεταφοράς (test drive), θα διενεργηθεί με αποκλειστική ευθύνη της
εταιρείας, τόσο για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, των οδηγών και των λοιπών εμπλεκόμενων
στη μεταφορά όσο και των λοιπών χρηστών της οδού. Η εταιρεία υποχρεούται να λαμβάνει τα
απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των τεχνικών έργων. Επίσης έχει την υποχρέωση να μεριμνά ώστε ο
συρμός να συνοδεύεται κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους από άλλα οχήματα τα οποία φέρουν
φορητές συσκευές φωτεινής προειδοποίησης. Τα προεξέχοντα τμήματα των οχημάτων κατά μήκος και
κατά πλάτος να επισημανθούν με πινακίδες διαστάσεων 0,50μ Χ 0,50μ, με λευκές και κόκκινες λοξές
ραβδώσεις. Η μέγιστη ταχύτητα του συρμού ορίζεται στα 40 – 50 χιλιόμετρα ανά ώρα.
– Στο προαναφερόμενο τμήμα της Ε.Ο. Φλώρινας – Καστοριάς, αρμοδιότητας της Π.Δ.Μ./Δ.Τ.Ε. είναι
υποχρεωτικό να τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω (β) και (γ) σχετικά κατά το
χρονικό διάστημα από 27-05-2021 και ώρα 11:00 μέχρι την 27-05-2021 και ώρα 13:00.

ΑΡΘΡΟ 3ο

– Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας θα ισχύουν από την έκδοση της απόφασης και την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο (Άρθρο 109 Ν.2696/99 Κ.Ο.Κ.), την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής
σήμανσης, τη διαγράμμιση οδοστρωμάτων, καθώς και τις υποδείξεις – σήματα των Τροχονόμων, οι
παραβάτες της οποίας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4,
5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 Με ανάλογο αριθμό αντιτύπων για τοιχοκόλληση, δημοσίευση
στον Τύπο και εφαρμογή (άρθρο 109 του Ν2696/1999).
 Για τον έλεγχο της τοποθέτησης της απαιτούμενης σήμανσης
και τη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων τροχαίας, εφόσον αυτό
απαιτείται.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
(Με μέριμνα του Τ.Τ. Φλώρινας ):
1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2. ΤΟΠΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
3. ΤΟΠΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Αστυνομικός Υποδιευθυντής

Pin It

Αφήστε μια απάντηση