ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ημ/νία Ανάρτησης: 4 Νοεμβρίου, 2011

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΚΑΛΑΘΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στο πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ,σας παραθέτουμε μια σειρά δράσεων που αφορούν την αγροτική παραγωγή του Νομού Φλώρινας καθώς και τα προϊόντα που μπορούν να σταθούν ναυαρχίδες στην προώθηση της αγροτικής παραγωγής του Νομού Φλώρινας.

Οι προτεινόμενές δράσεις  θεωρούμε  ότι πρέπει να κινούνται στο να επιτύχουν προστιθέμενη αξία στα πρωτογενή αγροτικά προϊόντα ,να αποβλέπουν στην καθετοποίηση της παραγωγής αλλά και να δώσουν κίνητρα για καλλιέργεια εναλλακτικών καλλιεργειών.

Ακόμη απαραίτητη κρίνεται όχι μόνο η προσπάθεια για ποιοτική παραγωγή προϊόντων αλλά και η πιστοποίηση τους.

Συγκεκριμένα :

Αγροτικά προϊόντα που αποτελούν ’σημαία’ για τον Νομό Φλώρινας :

1.Οίνοι ΠΟΠ ΑΜΥΝΤΑΙΟ

2. Οίνοι ΠΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑ

3.Φασόλια ΠΓΕ Γίγαντες –Ελέφαντες Πρεσπών Φλώρινας

4.Φασόλια ΠΓΕ Πλακέ Μεγαλόσπερμα Πρεσπών Φλώρινας

5.Πιπεριές της ομώνυμης ποικιλίας ‘πιπεριές Φλωρίνης’

6.Φράουλα

7.Αρωματικά φυτά (καλλιεργούμενα)

8.Μήλα

9.Ροδάκινα

10.Αχλάδια

11.Πατάτα

12.Λάχανα

13.Γάλα/κρέας και τα προϊόντα μεταποίησης αυτού.

14.Μεταποιημενα προϊόντα δημητριακών

Στην λίστα μπορούν να προστεθούν και σειρά προϊόντων τα οποία είτε καλλιεργούνται σε μικρή έκταση είτε μπορούν να προωθηθεί η καλλιέργεια τους στον νομό π.χ. καλλιέργεια φακής, καλλιέργεια  κερασιού, προώθηση καλλιέργειας σπαραγιού  κ.λ.π.

1.Δράσεις πάνω στην έρευνα του αμπελοοινικού δυναμικού  ,στη ίδρυση νέων οινοποιητικών μονάδων αλλά και στον εκσυγχρονισμό παλαιότερων

Μονάδων με σύγχρονα οινοποιητικά μηχανήματα ,εργαστηριακό εξοπλισμό ,βαρέλια κλπ

2.Δράσεις πάνω στην έρευνα για την καλλιέργεια αρωματικών φυτών, δράσεις για την βελτίωση της καλλιέργειας , συγκομιδής αλλά και δράσεις για την μεταποίηση ,για την απόσταξη ,συσκευασία ή εμφιάλωση αλλά και για την προβολή προώθηση των μεταποιημένων προϊόντων .

Δράσεις για την καταγραφή της χλωρίδας του Νομού και ταυτοποίηση τους συνεργασία με κάποιο ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Δράσεις για την ίδρυση ινστιτούτου αρωματικών –κηπευτικών φυτών με στόχο την αναπαραγωγή όσο και την φύλαξη της ορεινής αυτοφυής βλάστησης .

Δράσεις για την δημιουργία Βοτανικού κήπου

3.Δράσεις για την δημιουργία χωρικής κλίμακας συνεταιριστικών αλευροποιητικών μονάδων συνδιασμένων κάθετα με την βιομηχανία άρτου και για τον εκσυγχρονισμό των σταθμών συγκέντρωσης δημητριακών ,με μηχανολογικό εξοπλισμό.

4.Δράσεις για την δημιουργία μικρών μεταποιητικών μονάδων για την επεξεργασία ,τυποποίηση αλλά και για την προώθηση της πιπεριάς Φλωρίνης.

Δράσεις για την τυποποίηση αλλά και για την προβολή προώθηση του συμπύρηνου ροδάκινου του οροπεδίου Αμυνταίου

Δράσεις για τον εκσυγχρονισμό μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας μήλων.

Δράσεις για εγκατάσταση θερμοκηπίων ,με αξιοποίηση θερμότητας από τις θερμοηλεκτρικές μονάδες της Δ.Ε.Η.

5.Ανάπτυξη δικτύων για την συλλογή ,αλλά και δημιουργία  μονάδων για την  παστερίωση ,εμφιάλωση και διακίνηση του τυποποιημένου προϊόντος. Δημιουργία μικρών τυροκομείων για παραγωγή ΠΟΠ προϊόντων.

6. Δημιουργία μικρών φωτοβολταϊκών πάρκων στην περιοχή και σύνδεση τους με τις ανάγκες της τοπικής αγροτικής καλλιέργειας.

Στις παραπάνω προτεινόμενές δράσεις ο Γεωπονικός Σύλλογος Νομού Φλώρινας δηλώνει παρών σε κάθε μορφή συνεργασίας και επιστημονικής στήριξης ,για να συμβάλει έτσι στην αγροτική ανάπτυξη του Νομού Φλώρινας.