Πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου Γ. Παπαγρηγορίου για Αποστραγγιστικό ‘Εργο στα Δημοτικά Κοιμητήρια για λόγους ανθρώπινης αξιοπρέπειας και δημόσιας υγείας

Ημ/νία Ανάρτησης: 21 Απριλίου, 2021

Πρόταση για Αποστραγγιστικό ‘Εργο στα Δημοτικά Κοιμητήρια για λόγους ανθρώπινης αξιοπρέπειας και δημόσιας υγείας

Στην πρόταση του ο κ. Παπαγρηγορίου αναφέρει επιγραμματικά τα εξής:

Πληροφορήθηκα ότι ο Δήμος Φλώρινας με ορθό σκεπτικό την αποσυμφόρηση των κοιμητηρίων έχει δρομολογήσει εκταφές και μεταφορά των οστών στο παρακείμενο οστεοφυλάκιο.
Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη δράση δεν θα έχει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, για τον εξής λόγο.
Θα είναι αδύνατη η μεταφορά οστών θανόντων τουλάχιστον από το 2000 και μετά διότι οι νεκροί στο συγκεκριμένο κοιμητήριο δύσκολα αποσυντίθενται.

Πρόσφατα από προσωπική εμπειρία, κατά την διάνοιξη τάφου, χρειάστηκε άντληση υδάτων, τα οποία δεν λίμναζαν απλώς αλλά είχαν ανέβει σχεδόν ως το ύψος του εδάφους.
Αυτός είναι ένας βασικός λόγος της μη αποσύνθεσης των σωμάτων μαζί με τον κορεσμό του εδάφους και πιθανόν και άλλους λόγους τους οποίους οφείλετε να αναζητήσετε.

Στην περιοχή εκείνη κατακάθονται τα νερά της βροχής και στραγγίζουν υδάτινοι όγκοι από τα παρακείμενα βουνά πίσω από το κοιμητήριο. Για να πάψει να συμβαίνει αυτό είναι άμεση ανάγκη να πραγματοποιηθεί αποστραγγιστικό έργο που θα αποτρέψει την συσσώρευση των υπόγειων υδάτων και θα τα διοχετεύει εκτός του χώρου. Το αποστραγγιστικό πρέπει να γίνει περιμετρικά του κοιμητηρίου και έξω από την περίφραξη.

Είναι απορίας άξιο, πως μέχρι σήμερα οι πάσης φύσεως αρμόδιοι δεν έχουν διαπιστώσει τα συμβάντα και δεν έχει υλοποιηθεί το έργο, όταν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ έχουν δαπανηθεί δεξιά και αριστερά σε μικροέργα αμφιβόλου αξίας και χρησιμότητας για τον πολίτη.

Δεν γνωρίζω αν έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες επέκτασης του κοιμητηρίου ή και αν έχουν ξεκινήσει σε ποιο στάδιο βρίσκονται. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, είναι άμεση ανάγκη και καταθέτω πρόταση για υλοποίηση αποστραγγιστικού έργου για να πάψουν φαινόμενα που δε θυμίζουν σε τίποτα μία σύγχρονη κοινωνία

TAGGED: Φλώρινα,