Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αμυνταίου έτους 2020

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου σας προσκαλεί στην 30η ειδική συνεδρίαση με τα άρθρα 266 και 267 του Ν.3852/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αμυνταίου, με θέματα:

1. Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αμυνταίου, έτους 2020.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση