ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΜΜΕ

Ημ/νία Ανάρτησης: 23 Σεπτεμβρίου, 2011

florina-dhmotiko-symboulio-perasmaΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Θέμα: Υποβάθμιση Μ.Μ.Ε.  Δήμου Φλώρινας, Ε.ΡΑ. Φλώρινας, Παράρτημα ΕΤ3 Φλώρινας, Μειωμένο τέλος αποστολής επαρχιακών εφημερίδων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας λαμβάνοντας υπόψη τις προθέσεις του αρμόδιου Υπουργού για συγχώνευση – κατάργηση των  περιφερειακών τμημάτων της ΕΡΑ σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, τη συρρίκνωση της ΕΤ3  και την κατάργηση της ατέλειας των εφημερίδων του επαρχιακού τύπου, θέλει να εκφράσει την αγωνία του και την αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια που υποβαθμίζει ή περιορίζει τη φωνή της πιο ακριτικής και ευαίσθητης περιοχής της χώρας, μιας περιοχής η οποία πλήττεται σφοδρά και έντονα από τις συνέπειες της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και έχει απολέσει πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα που τη χαρακτήριζαν και εγγυήθηκαν τη βιωσιμότητα της περιοχής.
Το νέο «Καλλικρατικό» Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με ομόφωνη απόφασή του εκφράζει ηχηρά ότι δεν αποδέχεται και δεν επιτρέπει καμία περαιτέρω υποβάθμιση, περιορισμό, κατάργηση ή απώλεια από την υφιστάμενη κατάσταση και απαιτεί και προτείνει:
1. Διατήρηση και αναβάθμιση του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ε.ΡΑ. Φλώρινας, που λειτουργεί από το 1956, επιτελώντας σημαντικό ενημερωτικό, κοινωνικό και εθνικό ρόλο, εφόσον αποτελεί  γέφυρα επικοινωνίας της χώρας μας με τις γειτονικές χώρες και παγκοσμίως μέσω της διαδικτυακής εκπομπής του. Είναι ένας Σταθμός που εκπέμπει στα μεσαία με μεγάλη εμβέλεια (ως τη Θεσσαλονίκη) και το κόστος λειτουργίας του είναι ελάχιστο, εφόσον διαθέτει προσωπικό μόλις 13 ατόμων και δεν έχει έξοδα ενοικίου, γιατί φιλοξενείται στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Φλώρινας. Είναι απαραίτητο να παραμείνει αυτοτελής και αυτοδύναμος Ραδιοφωνικός Σταθμός, προκειμένου να συμβάλει στην ενημέρωση και στη στήριξη των πολιτών της ακριτικής περιοχής μας.
2. Παραμονή του παραρτήματος – κλιμακίου της ΕΤ3 στην Φλώρινα, γιατί, επίσης, συμβάλει σημαντικά στην προβολή των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και στην ανάδειξη των προβλημάτων  της Φλώρινας και της Δυτικής Μακεδονίας. Τα όσα περί αλλαγής του ρόλου και της λειτουργίας της ΕΤ3 και υπαγωγής της σε άλλο φορέα πληροφορούμεθα, θεωρούμε ότι υποβαθμίζουν την αντιμετώπισή μας ως ισότιμων Ελλήνων πολιτών και επιθυμούμε σε κάθε περίπτωση να διατηρηθεί ο περιφερειακός της χαρακτήρας να διασφαλιστεί η παραμονή του κλιμακίου της ΕΤ3 στη Φλώρινα. Επίσης, ζητούμε να αναβαθμιστεί το τοπικό κλιμάκιο με τη λειτουργία studio για απευθείας ενημερώσεις και τοποθετήσεις της τοπικής κοινωνίας, επειδή στη Φλώρινα δε λειτουργεί κανένας τηλεοπτικός σταθμός.
3. Επανεξέταση και ανάκληση της κατάργησης του μειωμένου τέλους στην αποστολή των επαρχιακών εφημερίδων (άρθρο 48 του Νόμου 3986, ΦΕΚ 152/1-7-2011). Με την πρόσφατη αύξηση των ταχυδρομικών τελών των εφημερίδων είναι προφανές ότι οι τοπικές επαρχιακές εφημερίδες επιβαρύνονται σε βαθμό που το κλείσιμό τους να είναι άμεσα ενδεχόμενο, γιατί η αδυναμία τους για καταβολή των αυξημένων τελών θα δυσχεράνει την ταχυδρομική αποστολή τους και θα επιφέρει τη μείωση των συνδρομητών. Το αποτέλεσμα αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες στην ενημέρωση των πολιτών για τα τοπικά θέματα και την συρρίκνωση της πολυφωνίας και του πλουραλισμού, αλλά και την απώλεια θέσεων εργασίας, που είναι το πρώτιστο θέμα αιχμής στον Δήμο Φλώρινας.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ