ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου σχετικά με τη συγχώνευση σχολικών μονάδων που έχει δρομολογήσει το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εξέδωσε ομόφωνα ψήφισμα, σύμφωνα με το οποίο αποφάσισε:

  1. Να αρχίσει ουσιαστικός διάλογος για το θέμα μεταξύ των παραγόντων της Εκπαίδευσης και με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.
  2. Η γνώμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να είναι αποφασιστική και καθοριστική.
  3. Να μην καταργηθούν ή συγχωνευτούν σχολεία εάν δεν αποδειχθεί με αντικειμενικά κριτήρια ότι η ενέργεια αυτή εξυπηρετεί παιδαγωγικούς σκοπούς και εάν δεν συμφωνήσει σε αυτό η εκπαιδευτική κοινότητα και η τοπική κοινωνία.
  4. Διαφωνούμε με κάθε μείωση των δαπανών για την παιδεία.
  5. Να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία.
Pin It

Αφήστε μια απάντηση