Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωπόνων

Ημ/νία Ανάρτησης: 29 Μαρτίου, 2023

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Σύγκλητος του ΠΔΜ ζητά με ομόφωνη απόφαση την άμεση ψήφιση του άρθρου 126 που αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωπόνων, σύμφωνα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Το 2018-2019 ιδρύθηκαν και σήμερα λειτουργούν τα εξής Πανεπιστημιακά Τμήματα γεωπονικής κατεύθυνσης:

  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,
  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας,
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών: Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας και Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής,
  • Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών: Τμήμα Γεωπονίας και Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας,
  • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας,
  • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,
  • Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας.

 

Για τους πτυχιούχους των ως άνω πανεπιστημιακών Τμημάτων διαπιστώνεται θεσμικό έλλειμμα και απαιτείται νομοθετική ρύθμιση απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων, καθώς δεν υπήρξε μέχρι σήμερα καμία σχετική πρόβλεψη κάτι που καθιστά αδύνατη την άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου.

Αρκετοί φοιτητές ολοκλήρωσαν ή πρόκειται να  ολοκληρώσουν επιτυχώς προπτυχιακό πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών γεωπονικής κατεύθυνσης και έλαβαν ή πρόκειται να λάβουν πτυχίο γεωπόνου. Τα νέα τμήματα έχουν καταθέσει στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών πενταετούς πανεπιστημιακής κατεύθυνσης και ήδη πολλά έχουν περάσει επιτυχώς τη διαδικασία της πιστοποίησης.

Το τμήμα Γεωπονίας του ΠΔΜ πρόσφατα αξιολογήθηκε με άριστα από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, έχει δηλαδή πλήρη συμμόρφωση σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει  η ΕΘΑΑΕ. Στο τμήμα, το οποίο διανύει τον τέταρτο χρόνο λειτουργίας του φοιτούν  περίπου 520 φοιτητές και το επόμενο ακαδημαϊκό έτος θα απονείμει τα πρώτα πτυχία. Είναι επιτακτική ανάγκη  να ρυθμιστούν άμεσα τα επαγγελματικά δικαιώματα . Το άρθρο 126 που κατατέθηκε προς ψήφιση είναι σε θετική κατεύθυνση, έχει ωστόσο σημαντικά προβλήματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν πριν από την ψήφισή του.

Η Σύγκλητος του ΠΔΜ ζητά την επαναδιατύπωση του Άρθρου 126 ‘ Άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου – Τροποποίηση άρθρου 1 π.δ. 344/2000’ σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε η τριμελής Γραμματεία όπως αυτή ορίστηκε από τους Προέδρους των νέων τμημάτων Γεωπονίας. Στο τροποποιημένο άρθρο συμπεριλαμβάνονται ονομαστικά τα νέα τμήματα και προβλέπεται ένα σαφές χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τη διαδικασία της πιστοποίησης.

TAGGED: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,