Σαρανταοκτάωρη Απεργία από τους συμβασιούχους στην σχολική καθαριότητα Νομού Φλώρινας στις 6 & 7 Φεβρουαρίου 2020


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 48ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Της εδρεύουσας στην Φλώρινα, οδός Ηπείρου 26
Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, με την επωνυμία
« Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας»
νόμιμα εκπροσωπούμενης.

ΠΡΟΣ
1. Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, νόμιμα εκπροσωπούμενης
2. Δήμος Φλώρινας, νόμιμα εκπροσωπούμενης
3. Δήμος Αμυνταίου, νόμιμα εκπροσωπούμενου
4. Δήμος Πρεσπών, νόμιμα εκπροσωπούμενου
5. Σχολική Πρωτοβάθμια Επιτροπή Δήμου Φλώρινας
6. Σχολική Δευτεροβάθμια Επιτροπή Δήμου Φλώρινας
7. Σχολική Πρωτοβάθμια Επιτροπή Δήμου Αμυνταίου
8. Σχολική Δευτεροβάθμια Επιτροπή Δήμου Αμυνταίου
9. Σχολική Πρωτοβάθμια Επιτροπή Δήμου Πρεσπών
10. Σχολική Δευτεροβάθμια Επιτροπή Δήμου Πρεσπών
11.ΣΕΠΕ
12.ΓΣΕΕ, νόμιμα εκπροσωπούμενης

Σας γνωστοποιούμε και προαναγγέλλουμε, ότι η Διοίκηση του ΕΚΦ στην από 29-1-2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε την κήρυξη και πραγματοποίηση σαρανταοκτάωρης (48ωρης) Απεργίας στους συμβασιούχους στην σχολική καθαριότητα Νομού Φλώρινας στις 6 & 7 Φεβρουαρίου 2020 από ώρας 00:01 μέχρι 23:59, με τα παρακάτω αιτήματα:

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
• Μόνιμη, πλήρη και σταθερή εργασία με αορίστου χρόνου συμβάσεις και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα – Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
• Έγκαιρη και άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών.
• Αξιοπρεπείς αμοιβές.
• Ανθρώπινες Συνθήκες Εργασίας, με τήρηση των κανόνων Υγιεινής & Ασφάλειας – Αυστηροποίηση και επιβολή κυρώσεων στους Δήμους που δεν χορηγούν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας με αναδρομική ισχύ.
• Αποζημίωση για προκάτ αίθουσες, αίθουσες πληροφορικής και εργαστηρίων, οι οποίες δεν είναι δηλωμένες στο my school, δεν αποζημιώνονται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και καθαρίζονται ΔΩΡΕΑΝ σήμερα από συμβασιούχους στη σχολική καθαριότητα.
• Ασφάλεια και ΟΧΙ Επισφάλεια στην εργασία – Καμία μείωση αιθουσών, Καμία απόλυση εργαζόμενης από Δημάρχους και Σχολικές Επιτροπές.
• Εφαρμογή ίσων όρων και συνθηκών εργασίας και στις Ι.Δ.Α.Χ. με υπογραφή σ.σ.ε. και αναγνώριση του εγγράφου προσχώρησης της ΟΙΥΕ στη σύμβαση της ΠΟΕ ΟΤΑ.

Η παρούσα κοινοποιείται νόμιμα σε όλους όσους αυτή απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Για το Εργατικό Κέντρο Φλώρινας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΚΟΣ             ΠΑΥΛΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση