Σε αποκλεισμό της εισόδου της αυλής λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης προχώρησαν το πρωί μέλη του Σωματείου με τον διακριτικό τίτλο «ΓΑΙΑ»

Ημ/νία Ανάρτησης: 14 Ιουνίου, 2011

Στο κλείσιμο της εισόδου της αυλής λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης προχώρησαν  το πρωί μέλη του Σωματείου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ι.Χ. φορτηγών αυτοκινήτων και μηχανημάτων
εκσκαφής γαιών και λιγνίτη Ν. Φλώρινας» με τον διακριτικό τίτλο «ΓΑΙΑ».
Μάλιστα, τα μέλη του σωματείου «ΓΑΙΑ» απέστειλαν επιστολή – καταγγελία στον πρόεδρο της ΔΕΗ Αρθούρο
Ζερβό, οι οποίοι κοινοποιείται στους τοπικούς φορείς.
Η επιστολή :
«Κύριοι,
όλα τα μέλη του ως άνω νομίμως συσταθέν σωματείου εργαζόμαστε στο ορυχείο Αχλάδας και είμαστε
ιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων και μηχανημάτων εκσκαφής γαιών και λιγνίτη.
Σήμερα προβήκαμε στο κλείσιμο της εισόδου της αυλής λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης για λόγους, οι οποίοι ήδη σας
είναι γνωστοί, πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα από καμία πλευρά, για ανεύρεση λύσεων στα
υπάρχοντα προβλήματα, πιο συγκεκριμένα:
1.- Ενώ ο Νομός μας διαθέτει ορυκτό πλούτο, γίνεται ήδη μεταφορά λιγνίτη από χώρα εξωτερικού και
συγκεκριμένα από Βουλγαρία και αναμένεται και μεταφορά από την Τουρκία και Αλβανία, γεγονός το οποίο
θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτο και σαφέστατα δεν είναι προς το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας. Ιδιαίτερα το
τελευταίο χρονικό διάστημα γίνονται διαρκώς αναφορές για την ανάπτυξη της περιοχής μας, με τη διάνοιξη των
υπαρχόντων ορυχείων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας κ.λ.π., εάν λοιπόν θεωρείτε ότι η ανάπτυξη της
περιοχής θα επιτευχθεί με την εισαγωγή λιγνίτη από χώρες του εξωτερικού είστε λάθος και θα μας βρείτε
απέναντί σας.
2.- Θεωρούμε επίσης, αν μη τι άλλο, απαράδεκτο το γεγονός προ ολίγων ημερών, όπου επιτροπή
αποτελούμενη από διοικητικά στελέχη της Δ.Ε.Η. προσήλθε στο Νομό μας με σκοπό να εγγυηθεί τη
μετεγκατάσταση του χωριού Αχλάδας και τις απαλλοτριώσεις των εκτάσεων. Κ. Ζερβέ ασχοληθείτε με τα δικά
σας ορυχεία (π.χ. Κλειδί) και μην αναλώνετε τον πολύτιμο χρόνο σας με ορυχεία άλλων.
3.- Σύμφωνα με την πρόσφατη σύμβαση που υπογράψατε με τα λιγνιτωρυχεία Αχλάδας έχουν ευνοηθεί
υπέρμετρα τα τελευταία, ενώ οι δικές μας απολαβές έχουν μειωθεί κατά το 1/ 4 της τιμής που λαμβάναμε τα
τελευταία τρία χρόνια.
4.- Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ενεργειών και παραλείψεων των αρμοδίων είναι εδώ και περίπου εννέα
(9) μήνες να έχει μειωθεί σημαντικά το αντικείμενο της εργασίας μας κι ως εκ τούτου αδυνατούμε να
ανταπεξέλθουμε στις τρέχουσες καθημερινές υποχρεώσεις μας.
Υφίσταται λοιπόν άμεση και κατεπείγουσα περίπτωση να προχωρήσετε πράγματι σε έργα ανάπτυξης του
Νομού μας, πολύ απλά, με τη διάνοιξη των ορυχείων και την παύση της εισαγωγής από το εξωτερικό (γεγονός
που θα ωφελήσει και το ελληνικό δημόσιο, φόροι κ.λ.π.)
Επειδή δεν υπάρχει λιγνίτης στο λιγνιτωρυχείο Αχλάδας και δεν μπορείτε να εγγυηθείτε τα παραπάνω,
ευχαριστούμε για το πρόσφατο «δάνειο» που δώσατε στην εταιρεία προκειμένου να πληρωθούν τρέχουσες
ανάγκες, πλην όμως τούτο δεν αποτελεί λύση των προβλημάτων που υπάρχουν στο ορυχείο.
Για όλους τους παραπάνω λόγους
Ζητούμε τη συμπαράστασή και τη συνδρομή των τοπικών φορέων προκειμένου να βρεθεί οριστική λύση στα
προβλήματά μας».

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube