Σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Περιφερειακού η συμβουλίου η παρουσίαση του έργου Αρδευτικό Δίκτυο Βόρειας Ζώνης

Ημ/νία Ανάρτησης: 21 Οκτωβρίου, 2022

Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη :

  1. Tις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει,
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022 – ΦΕΚ 136/Α9-7-2022

 

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 24η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέμα:

 

1: Παρουσίαση του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Βόρειας Ζώνης» και ενημέρωση για την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας» .

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω καταληκτικής  ημερομηνίας.

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..
TAGGED: Δυτική Μακεδονία,