ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ημ/νία Ανάρτησης: 4 Οκτωβρίου, 2012

psaras-limni

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς μέσω του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοϊκονομίας προέβη εκ νέου στη διεξαγωγή δειγματοληψιών στο πλαίσιο παρακολούθησης της ποιότητας του νερού της λίμνης μας. Τα δείγματα ελήφθησαν  κατά τη χρονική περίοδο από 10-07-2012 έως 10-09-2012 και στάλθηκαν για Μικροβιολογική και Φυσικοχημική ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους στα Ιωάννινα.

Από τα αποτελέσματα της αναλύσεως τους προέκυψε ότι όλα τα δείγματα ήταν σύμφωνα με τα όρια του παραρτήματος ΙΙ (Πρότυπα ποιότητας νερών κολύμβησης) όσον αφορά τα μικροβιολογικά, ενώ όσον αφορά τα φυσικοχημικά οι τιμές που προέκυψαν ήταν κατώτερες ή εντός των επιθυμητών ορίων της κατηγορίας Α1 σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του παραρτήματος Ι (Πρότυπο γλυκών επιφανειακών νερών για υδροληψία πόσιμου νερού) της ΚΥΑ με αρ. οικ. 46399/1352 (ΦΕΚ 438/Β/3-7-1986), ως προς τις εξετασθείσες παραμέτρους.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοϊκονομίας Π.Ε. Καστοριάς,