Συνεδρίαση κοινοβουλευτικών επιτροπών με την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

KRETOY--XARITSHSΣυνεδρίαση κοινοβουλευτικών επιτροπών με την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ολοκληρώθηκε η κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής των Περιφερειών με την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για τα θέματα Περιφερειακής Πολιτικής, κυρία Corina Creţu. Η κυρία Creţu αναφέρθηκε αναλυτικά στην ομιλία της στα ζητήματα που αφορούν στην ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής και στην εφαρμογή της στην Ελλάδα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στις αναπτυξιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές περιφέρειες. Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκε από την πλευρά της Κυβέρνησης ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κύριος Αλέξης Χαρίτσης, ενώ στη συζήτηση που ακολούθησε αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος, στα πλαίσια του οποίου ανέλυσαν τις απόψεις τους βουλευτές από όλα τα κόμματα. Στη συνεδρίαση προήδρευσαν ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κύριος Αναστάσιος Κουράκης και ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής των Περιφερειών κύριος Δημήτριος Γάκης.
Όπως τόνισε στην τοποθέτησή της η κυρία Creţu, “Θέλω να συγχαρώ την Ελλάδα, διότι στην τελευταία Προγραμματική Περίοδο δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Απορροφήθηκαν όλα τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό σημάδι. Με την ευκαιρία αυτή, λοιπόν, να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργάζεται στενά με όλους τους θεσμικούς φορείς, γιατί, όπως είπα, η πολιτική συνοχής έχει μακρές επιδόσεις επιτυχίας στην Ελλάδα. Όμως, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι το έργο μας θα είναι πιο αποτελεσματικό στην Ελλάδα, αν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τρεις μείζονες προκλήσεις: τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της διοικητικής δυνατότητας και την ενδυνάμωση του συντονισμού μεταξύ θεσμών.”

Pin It

Αφήστε μια απάντηση