Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

Ημ/νία Ανάρτησης: 2 Ιανουαρίου, 2013

Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα  14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) έχει θέματα:

Θέμα 1ο: Εκλογή Μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Θέμα 2ο: Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.