Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 26 Μαΐου, 2017

GEROU-KOSTASΗ συνεδρίαση την Τετάρτη 31/5/2017 και ώρα 2:00 μ.μ στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης, 2ος όροφος (αίθουσα οικονομικής επιτροπής) με θέματα:

1. Εκλογή αντιπροέδρου

2. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

3. ΣΜΠΕ του έργου: «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2017-2026 του ΑΔΜΗΕ».

Εισηγήτρια: κ. Καλλιόπη Αδαμίδου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος της Π.Δ.Μ.

4. ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) & Οργανωμένος χώρος διάθεσης αδρανών υλικών/αποβλήτων και καταλοίπων από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ με αποκατάσταση ανενεργού δανειοθάλαμου αδρανών υλικών, στα υπ’ αριθμ. 702α και 1129 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Μηλίτσας, του Δ. Άργους Ορεστικού, της Π.Ε. Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: κ. Σταύρος Παπαδόπουλος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Καστοριάς

5. ΜΠΕ του έργου: «Εργοστάσιο εμπλουτισμού χρωμίτη στη θέση «Βεγγίστρες», της Δ.Ε. Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών στην Π.Ε. Γρεβενών».

Εισηγητής : κ. Γεώργιος Θωμαΐδης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών

6. ΜΠΕ του έργου: «Μετατόπιση τμήματος της Επαρχιακής Οδού Χρωμίου – Βάρης Γρεβενών του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με την κατασκευή της Νέας Επαρχιακής Οδού και σύνδεση της Νέας Επαρχιακής οδού με την Υφιστάμενη Επαρχιακή Οδό».

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Μπακούσης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης

7. ΜΠΕ του έργου: «Συνοδά έργα (δανειοθάλαμος – αποθεσιοθάλαμος) για τα έργα υποδομη του νέου οικισμού Ποντοκώμης του Δήμου Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγήτρια: κ. Φωτεινή Τσιολάκη, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Κωνσταντίνος Γέρου

TAGGED: Δυτική Μακεδονία,