Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αμυνταίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Νοεμβρίου, 2015

dimos-amyntaiou logo 2 amΣτο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Γραφείο του Δημάρχου μια Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.
2. Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του σχεδίου του προσαρτήματος τελών και προστίμων του Κανονισμού Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
4. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο “Αναβάθμιση παιδικών
χαρών Δήμου Αμυνταίου” και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
5. Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης για το αναψυκτήριο στην θέση “ΠΕΥΚΑΚΙΑ” της Δ.Ε. Αμυνταίου.
6. Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης για το αναψυκτήριο στην θέση “ΜΠΑΝΙΑ” της Δ.Ε. Αετού.
7. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης Καταστήματος Νο 2 Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.
8. Ανάθεση σε δικηγόρο εργασίας για διόρθωση Εθνικού Κτηματολογίου-Γεωμετρική Μεταβολή έκτασης που αποτελεί ιδιοκτησία Δήμου Αμυνταίου.
9. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

TAGGED: Αμύνταιο,