Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αμυνταίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 2 Ιουλίου, 2015

amyntaio-djmos-logo-3Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αμυνταίου στις 06 Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 και στο Γραφείο του Δημάρχου μια Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.
2. Εξέταση ένστασης και έγκριση (ή μη έγκριση) των πρακτικών του Δημόσιου Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας – υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου και υποστήριξης διοργάνωσης σεμιναρίων, της δράσης DECIDE» προϋπολογισμού 26.500,00 €.
3. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για το έργο με τίτλο ‘’Διανοίξεις-Διαμορφώσεις-Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών και Κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Αμυνταίου’’ προϋπολογισμού 118.000,00 € και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
4. Ανάθεση του έργου με τίτλο ’’Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ. Φιλώτα’’ προϋπολογισμού 7.000,00 €.
5. Καθορισμός όρων πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού υλοτομίας των συστάδων 1δ, 3γ και 5α του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου.
6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγραπιδιάς 8,19 στρ.
7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πελαργού 23,3 στρ.
8. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του Αναψυκτηρίου στην θέση «Πευκάκια» της Δ.Ε. Αμυνταίου.
9. Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
10. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..
TAGGED: Αμύνταιο,