Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αμυνταίου στις 13 Οκτωβρίου 2014

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Οκτωβρίου, 2014

amyntaio-djmos-logo-3
Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αμυνταίου στις 13 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στο Γραφείο του Δημάρχου Τακτική Συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής με θέματα:
1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στις Τ.Κ.
Πελαργού (στρεμ. 51) και Βεγόρας (στρεμ. 62).
2. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στις Τ.Κ.
Λιμνοχωρίου (στρεμ. 16,708), Βαλτονέρων (στρεμ. 15,25) και Αγραπιδιάς
(στρεμ. 20,908).
3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στις Τ.Κ.
Σωτήρα (στρεμ. 38), Φανού (στρεμ. 16), Ξινού Νερού (στρεμ. 27,5) και
Κλειδίου (στρεμ. 92).
4. Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2014.
5. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους
2014 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
6. Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2014.

TAGGED: Αμύνταιο,