Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του δήμου Αμυνταίου στις 31 Ιανουαρίου 2014

Ημ/νία Ανάρτησης: 29 Ιανουαρίου, 2014

euro-2

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 31 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 και στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για κατάθεση υπομνήματος για ανωμοτί εξέταση ενώπιον του Εισαγγελέα Φλώρινας του Αντιδημάρχου Μωυσιάδη Κωνσταντίνου στην μήνυση που κατέθεσε η Παπαδοπούλου Δέσποινα για παράβαση καθήκοντος.
2. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για κατάθεση υπομνήματος για ανωμοτί εξέταση ενώπιον του Εισαγγελέα Φλώρινας του Αντιδημάρχου Ψαλλίδα Γεώργιου .
3. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για κατάθεση υπομνήματος για ανωμοτί εξέταση ενώπιον του Εισαγγελέα Φλώρινας του Δημάρχου Ιωσηφίδη Ιωακείμ για την υπόθεση του στρατοπέδου Αμυνταίου .
4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης Τουριστικού Περιπτέρου στην Τ/Κ Νυμφαίου .

5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2014” προϋπολογισμού 582.941,20 € .

6. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης .
7. Ψήφιση πιστώσεων ΠΟΕ από αναμόρφωση (σχ. Απόφ. ΔΣ 46/2014) οικονομικού έτους 2014.
8. Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2014 .
Ο Πρόεδρος του Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωσηφίδης Ιωακείμ

TAGGED: Αμύνταιο,