Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αμυνταίου την Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014

Ημ/νία Ανάρτησης: 14 Μαρτίου, 2014

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αμυνταίου την Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 και ώρα 12:00  στο Γραφείο του Δημάρχου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου στην Τ/Κ Κέλλης .
2. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο “Ανάπλαση συντήρηση πάρκου Νικολαϊδη στην Τ.Κ. Αγ. Παντ/να” .

3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο “Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό δημοσίων χώρων Δήμου Αμυνταίου με χρήση ενεργειακών λαμπτήρων LED” προϋπολογισμού 110.239,00 € (με ΦΠΑ)

4. Καθορισμός όρων δημοπράτησης εκποίησης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ/Κ Πετρών για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων .

5. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης .
6. Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2014 .

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Αμύνταιο,