Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 24/2/2014 το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 24 Φεβρουαρίου, 2014

liasis-iosifidis-mic

Η συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου σήμερα Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18:00  με θέματα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1. Τροποποίηση της με αριθμό 40/2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την Ενίσχυση του μηχανισμού αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου Αμυνταίου από τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.
2. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (δίμηνα).
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης με τίτλο “Αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίου πολυχώρου Δήμου Αμυνταίου”
4. Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευαστικές εργασίες εκθεμάτων του Κέντρου Πληροφόρησης Λιμνών”
5. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Λεβαίας” προϋπολογισμού 1.4000.000,00€
6. Συζήτηση και λήψη επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας γεωργικού ανελκυστήρα πολλαπλών χρήσεων.
7. Εξέταση αιτήματος παροχής σύμφωνης γνώμης για την χορήγηση άδειας σε δημοτική έκταση της Τ.Κ. Νυμφαίου για την ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού και ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του.
8. Εκποίηση ακινήτου στην Τ.Κ. Πετρών για σταυλική εγκατάσταση.
9. Γνωμοδότηση για την έκδοση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης σε δημόσια δασική έκταση των Ρώμα Γεωργίου και Ρώμα Μαγδαληνή στην ΤΚ Κέλλης.
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 39/2014 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
11. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων .

Θέσεις Εργασίας στην κονσερβοποιεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

Θέσεις Εργασίας στην κονσερβοποιεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.
TAGGED: Αμύνταιο,