Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 27/10 το Δημοτικό Συμβουλίο Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 27 Οκτωβρίου, 2015

FLORINA DS 21Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 27/10 και ώρα 15:00΄ μμ το Δημοτικό Συμβουλίο Φλώρινας, τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 28/2015 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, η οποία αφορά στην Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2014 – 31/12/2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Νικόλαος Ευαγγέλου, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
2. «Κατανομή ποσού 146.270,00 Ευρώ (καθαρό 146.050,59 Ευρώ) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αντωνίου Σίπκα, Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
3. «Μίσθωση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για φύλαξη ανεπιτήρητων ζώων (αιγοπρόβατα)»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
4. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας (Δόντσου Νικόλαος του Ευθυμίου)»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
5. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας (Μαλέλης Παντελεήμων του Ευαγγέλου)»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
6. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας (Σερβίνης Σταύρος του Ιωάννη)»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
7. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας (Τσιλεμάνης Χρήστος του Βασιλείου)»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
8. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 300/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9. «Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
10. «Οριστική παραλαβή του έργου ¨Αποξήλωση, συσκευασία και τελική διάθεση στοιχείων αμιάντου στεγάστρου δημοτικής αγοράς¨ με Ανάδοχο τον κ. Καφεστίδη Νικολάου, Πολιτικό Μηχανικό – Ε.Δ.Ε. προϋπολογισμού 40.000,00 € και συμβατικής δαπάνης 39.200,00 €»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
11. «Διοικητική παραλαβή προς χρήση του έργου ¨Αποκατάσταση παλιού Γυμνασίου Βεύης¨»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
12. «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ¨Ανάπλαση χώρου πρώην Ζωολογικού Κήπου¨»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
13. «Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
14. «Ανάκληση-ακύρωση της με αριθ. 119/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
15. «Ανάκληση-ακύρωση της με αριθ. 120/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
16. «Ανάκληση-ακύρωση της με αριθ. 121/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
17. «Ανάκληση-ακύρωση της με αριθ. 133/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
18. «Ανάκληση-ακύρωση της με αριθ. 327/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
19. «Ανάκληση-ακύρωση της με αριθ. 329/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
20. «Τροποποίηση της με αριθ. 235/2012 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
21. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 98/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για κολωνάκια»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
22. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 99/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για καθρέπτες»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
23. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 100/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για κολωνάκια»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
24. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 102/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για πινακίδες»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
25. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 103/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
26. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 104/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για καθρέπτη»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
27. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 105/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για πινακίδες, ρύθμιση κυκλοφορίας, καθρέπτες»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
28. «Διάθεση δημοτικών ποδηλάτων στον Σύλλογο Ελλήνων Ορειβατών Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
29. «Εορτασμός 103ης επετείου απελευθέρωσης της Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

30. «Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΕΛ.ΑΣ. Φλώρινας για ενδεχόμενη κατάργηση των Αστυνομικών Τμημάτων Βεύης και Κάτω Κλεινών και τη συγχώνευσή τους με το Αστυνομικό Τμήμα Φλώρινας στο πλαίσιο Καλλικρατικών Δήμων»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
31. «Ένταξη νέων έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

TAGGED: Φλώρινα,