Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου την Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Μαρτίου, 2014

amyntaio-ds-5

Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου την Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκτέλεση του έργου: Ασφαλτοστρώσεις – διαμορφώσεις οδών στην ΤΚ Πετρών από Ι.Ν. Απ. Πέτρου & Παύλου προς μύλο Γαλπάδη & Αρχαιολογικό χώρο.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση τμηματικής προθεσμίας του έργου: Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού.
3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση δρόμου εισόδου Τ.Κ. Φιλώτα από Τ.Κ. Λεβαίας.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης με τίτλο “Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης χώρου ΕΕΛ Φιλώτα”
5. Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Λεχόβου”
6. Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : Διαμόρφωση μέρους της Νικείου Σχολής για την δημιουργία κέντρου ενημέρωσης για τον Αρκτούρο.
7. Έγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Αμυνταίου” .
8. Τροποποίηση προϋπολογισµού και τεχνικού προγράµµατος µε την ένταξη νέας Πράξης µε τίτλο «Κατασκευή και λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Φιλώτα και αποχετευτικού δικτύου Φιλώτα – Αντιγόνου – Πελαργού – Μανιακίου – Λεβαίας – Βεγόρας του δήμου Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας με σκοπό την περιβαλλοντική Αποκατάσταση του ποταμού Σουλού », µε προϋπολογισµό 20.155.000,00€ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη»
9. Τροποποίηση υποβολής πρότασης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013, της κατηγορίας πράξεων “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΑΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ), κωδ: 08.46.01.01 για το έργο: “Εξωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Δήμου Αμυνταίου”
10. Κατά αρχήν απόφαση για δημιουργία δύο κτηνοτροφικών περιοχών στην ΤΚ Κέλλης.
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τρίμηνη μέτρηση των τελών ύδρευσης-αποχέτευσης στην Δ.Ε. Αετού και στην Τ.Κ. Βαρικού.
12. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην ΤΚ Αγραπιδιάς και Πελαργού.
13. Ορισμός νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΚΕΑ.
14. Παραχώρηση αίθουσας στον Σύλλογο Γυναικών Σκλήθρου.
15. ΄Εγκριση της με αριθμό 17/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης -Αθλητισμού που αφορά την τροποποίηση της αριθμ. 63/2013 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου.
16. ΄Εγκριση της με αριθμό 09/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης -Αθλητισμού που αφορά τον Ορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Ν.Π.Δ.Δ. στην Δικάσιμο της 12-03-2014 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.(Επίδομα υπαλλήλων 176,00 €) –Τροποποίηση προϋπολογισμού.
17. Συζήτηση και λήψη Απόφασης για την ανάθεση με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2014”, προϋπολογισμού 582.941,20 €..
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος στην πρώην υπάλληλο του Δήμου Αμυνταίου Κούρτη Ζωίτσα
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 39/2014 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 57/2014 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
21. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων .

Θέσεις Εργασίας στην κονσερβοποιεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

Θέσεις Εργασίας στην κονσερβοποιεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.
TAGGED: Αμύνταιο,