Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας

zamanidhs savvas-7ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 13 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6: 30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Αίτημα περί σύμφωνης γνώμης του Δήμου αναφορικά με αναδασμό στο αγρόκτημα Πτολεμαίδας.
Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

2. Έγκριση της υπ’αριθ. 10/2017 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ. Σχετικά με την τιμολόγηση τηλεθέρμανσης 3ου Λογαριασμού.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΤΗΠ Γεώργιος Κάλφας.

3. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2017
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

4. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Κάιδης.

5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

6. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κών/νος Πολυχρονίδης.

7. Τρόπος εκτέλεσης έργων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

8. Αποδοχή ένταξης έργων στο ΕΑΠ Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας 2012-2016.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

9. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Δ τριμήνου 2016
Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

10. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την πράξη « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Κάιδης.

11. Εκμίσθωση καταστημάτων ΟΕΚ Πενταβρύσου Ι.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης.

12. Έκδοση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.
Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικών αδειών
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος

13. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γιώργος Θεοδοσιάδης

14. Έγκριση αποφάσεων ΚΟΙΠΠΑΠ
Εισηγητής Ο Πρόεδρος του ΝΠ Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

15. Παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων στην ΔΕΥΑΕ
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του ΔΣ ΔΕΥΑΕ Φώτης Ιορδανίδης

16. Κατανομή ποσού σε σχολικές επιτροπές.
Εισηγητής Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ . Ανέστης Καραφουλίδης

17. Κοπή Δένδρων
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Τσοκτουρίδης

18. Επικαιροποίηση – ανασυγκρότηση της 366-2014 ΑΔΣ σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής παιδείας.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης

Pin It

Αφήστε μια απάντηση