Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας στις 27 Αυγούστου 2014

Ημ/νία Ανάρτησης: 22 Αυγούστου, 2014

FLORINA-DS-072014-2
Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας στις 27 Αυγούστου ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00΄ σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 «Σχετικά με την έγκριση διενέργειας προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος, επιτυπώσεων και γραμματοσήμων Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
2 «Σχετικά με την ανάθεση προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος, επιτυπώσεων και γραμματοσήμων Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
3 «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ¨Επισκευή – συντήρηση Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Περάσματος¨»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
4 «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης ¨Επέκταση νέων κοιμητηρίων περιοχής Πρώτης Δήμου Φλώρινας¨»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
5 «Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων σχετικών με δράσεις πυροπροστασίας»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6 «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης ¨Αποτίμηση Στατικής και αντισεισμικής επάρκειας σχολικών κτιρίων του Δήμου Φλώρινας¨»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7 «Ακύρωση της με αριθμ. 250/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση της με αριθμ. 294/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των λαϊκών αγορών του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
8 «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 112/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών στο Δήμο Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

9 «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 113/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στην έδρα του Δήμου Φλώρινας (Επέκταση Λαϊκής Αγοράς)»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
10 «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 114/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Φλώρινας
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

TAGGED: Φλώρινα,