Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας στις 27 Μαΐου 2014

Ημ/νία Ανάρτησης: 22 Μαΐου, 2014

florina-proedros-ds2
Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας στις 27 Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1 «Πρόσληψη προσωπικού για ανάγκες πυρασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 με διάρκεια σύμβασης έως δύο (2) μήνες»
Εισηγητής κος Δήμος Χαρίτου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Φλώρινα,