Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης την Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013

maloutas-lazaros-mic

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης την Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013 στις 8:00 το βράδυ τα θέματα:
1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
2. Αναμόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2013.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
3. Διαγραφή – επιστροφή διαφόρων ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (συνολικά 1.390,00 €)
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
4. Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών από τους Κ.Α.3219 (5.138,37€) και Κ.Α.3221 (3.844,11) συνολικού ποσού 8.982,48 €.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
5. Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ στην Τ.Κ. Καρυδίτσας.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
6. Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Νέου Κλείτους.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
7. Εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Πλ. 28ης Οκτωβρίου με δημοπρασία.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
8. Εκμίσθωση δύο σχολικών αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 42.635 τμ στον οικισμό Κήπου της Τ. Κ. Καισαρειάς με δημοπρασία.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
9. Μίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Λυγερής με δημοπρασία και σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
10. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Γ’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού και σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
11. Παράταση εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας πρώην Δήμου Αιανής και της θητείας των εκκαθαριστών.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
12. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης εκμίσθωσης «ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ» στο χώρο της Εμποροπανήγυρης «ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ» για το έτος 2013.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
13. Εξέταση αίτησης Εμπορικής Τράπεζας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Ειρήνης 1 στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
14. Εξέταση αίτησης της «ΕΡΜΙΟΝΙΟ» Α.Ε. για έγκριση τοποθέτησης μεταλλικής κατασκευής σε Κοινόχρηστο Χώρο.
Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Αντ/ρχος Κοζάνης.
15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας ενδεικτικών προθεσμιών εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού σχολικού συγκροτήματος Δημοτικού- Νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 15 της ΖΕΠ Κοζάνης »
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
16. Έγκριση 3ου ΑΠΕ – τακτοποιητικού του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Τ.Δ. Κοίλων»
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
17. Έγκριση 1ης παράτασης 3ης ενδεικτικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
18. Α) Γνωστοποίηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών του έργου «Κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της ΖΕΠ Κοζάνης»
Β) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της ΖΕΠ Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
19. Έγκριση της 102/2013 μελέτης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων» π/σμού 13.000,00€ και τρόπος εκτέλεσης.
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
20. Έγκριση μετάθεσης της προθεσμίας της με αρ. πρωτ. 22618/2-05-2013 σύμβασης για το υποέργο 4 με τίτλο «προμήθεια και εγκατάσταση επιδεικτικού – εκπαιδευτικού συστήματος ΑΠΕ» του έργου «Κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού σχολικού συγκροτήματος Δημοτικού- Νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 15 της ΖΕΠ Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
21. Έγκριση απευθείας ανάθεσης σε κατάλληλη εργοληπτική επιχείρηση του έργου «Οδοστρώματα – Επισκευές Κοζάνης (έτους 2013)
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
22. Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Εκμετάλλευση λατομείου διακοσμητικών πετρωμάτων (σερπεντινίτες) σε δημοτικό χώρο της Τ.Κ. Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ»
Εισηγητής: κ. Κυριακίδης Κων/νος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
23. Χορήγηση Οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους Δημότες του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.
24. Έγκριση της αριθμ. 37/2013 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης που αφορά «Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας με Future Library για τη δράση Ελκυστικοί χώροι μάθησης & πρόσβασης στο Διαδίκτυο/ MEDIALab”
Εισηγητής: κ. Βασδάρης Θεόδωρος. Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης.
25. Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας κηπευτικών.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
26. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Pin It

Αφήστε μια απάντηση