Σπάρτακος Χειραγώγηση της μετοχής της ΔΕΗ ΑΕ

Ημ/νία Ανάρτησης: 5 Σεπτεμβρίου, 2011

Προς : Υπουργό Οικονομικών

και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης

Κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο

ΘΕΜΑ: Χειραγώγηση της μετοχής της ΔΕΗ ΑΕ

ΣΧΕΤ.: 1. Ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ της 24.8.2011

2. Ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ της 31.8.2011

3.  Ν. 3340/2005 Άρθρο 7 (παραγρ. 1,2 και 3)

4. Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/347/12.7.2005                               Άρθρο 2 (παραγρ. α και β)

 

 

Κύριε Υπουργέ

 

 

Με ιδιαίτερα έντονη ανησυχία αλλά και οργή διαπιστώνουμε μια συστηματική προσπάθεια απαξίωσης της μετοχής της ΔΕΗ, η οποία είναι ηλίου φαεινότερον ότι αποτελεί αντικείμενο συστηματικής υποτιμητικής κερδοσκοπίας.

Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι μέχρι σήμερα κανένας «αρμόδιος» δεν έχει ασχοληθεί με αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και είμαστε υποχρεωμένοι να απευθυνθούμε σε σας για να καταγγείλουμε τα ακόλουθα:

 

Μεταξύ των συνεδριάσεων της 26ης Ιουλίου και της 10ης Αυγούστου 2011 η μετοχή της ΔΕΗ σημείωσε μία πρωτοφανή μείωση κατά 38,9% υποχωρώντας από τα 9,45 ευρώ στα 5,77 ευρώ. Στο ανωτέρω διάστημα και σε 12 συνεχόμενες συνεδριάσεις σημειώθηκε μια ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση του όγκου των συναλλαγών, με το μέσο ημερήσιο αριθμό αγοραπωλησιών να ανέρχεται σε 618 χιλιάδες. Σημειώνεται ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2010 μέχρι και τις 25 Ιουλίου 2011 ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών για μετοχές της ΔΕΗ ανερχόταν σε περίπου 437 χιλιάδες (σε σύνολο 226 συνεδριάσεων), ενώ από τις 26 Ιουλίου και μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2011 ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών εκτινάχθηκε σε 679 χιλιάδες (σε 26 συνεδριάσεις).

Η πρωτοφανής αυτή πτώση της μετοχής της ΔΕΗ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι παντελώς αδικαιολόγητη, καθώς ουδεμία απολύτως μεταβολή προέκυψε ή εκδόθηκε ανακοίνωση της εταιρείας σχετικά με αλλαγές στην οικονομική κατάστασή της.

Επιπλέον, εντυπωσιάζει η πορεία της μετοχής της ΔΕΗ σε σχέση με αυτήν του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Συγκεκριμένα:

¨      Κατά το ανωτέρω διάστημα των 12 συνεδριάσεων, ο Γενικός Δείκτης μειώθηκε κατά 20,4%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου υποχώρησε κατά 15,4%. Δηλαδή, διαπιστώνεται μια πολύ εντονότερη χειροτέρευση της πορείας της μετοχής της ΔΕΗ σε σχέση με αυτήν ολόκληρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

¨      Από τον Σεπτέμβριο του 2010 έως και το τέλος του δεύτερου 10ήμερου του Ιουλίου ο δείκτης μεταβολής της μετοχής της ΔΕΗ παρέμεινε μόνιμα υψηλότερος έναντι του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ αντίθετα, μετά από αυτή τη χρονική περίοδο,  η εντελώς αδικαιολόγητη μεγάλη πτώση της μετοχής της ΔΕΗ ήταν ταχύτερη από την υποχώρηση του Γενικού Δείκτη.

 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις για την αρνητική πορεία της μετοχής της ΔΕΗ είναι παντελώς αδικαιολόγητες, αφού:

¨      Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια στοιχεία της εταιρείας (σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κλπ) ανήλθαν στο συνολικό ύψος των 13,4 δισ. ευρώ σε ένα σύνολο ενεργητικού 16,6 δισ. ευρώ στις 30.6.2011. Δηλαδή, τα ακίνητα, μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ της ΔΕΗ έχουν μια αξία – που υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – δέκα φορές μεγαλύτερη από την χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ όπως αυτή αποτιμάται στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου…

¨      Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ΔΕΗ  στις 30.6.2011 ανέρχονταν σε 6,7 δισ. ευρώ, σχεδόν κατά 4,8 φορές μεγαλύτερο σε σχέση με την «πλασματική» – λόγω υποτιμητικής κερδοσκοπίας – τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία.

¨      Η εταιρεία διαθέτει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς με τον ετήσιο κύκλο εργασιών να ξεπερνάει τα 5,8 δισ. ευρώ, πολλαπλάσιο της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας της που είναι  μόλις στα 1,4 δισ. ευρώ περίπου.

¨      Η ΔΕΗ δεν έχει κανένα απολύτως διαρθρωτικό ή λειτουργικό πρόβλημα που να δικαιολογεί αυτή την «κατάρρευση» της μετοχής, αφού, πέραν του τεράστιου δυναμικού στην ηλεκτροπαραγωγή, διανομή κλπ έχει ισχυρή ρευστότητα με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών να ξεπερνούν τα 770 εκατ. ευρώ.

 

Η χρηματιστηριακή «καθίζηση» της ΔΕΗ σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται τόσο όσο προς τα οικονομικά μεγέθη της και τις αναπτυξιακές δυνατότητές της όσο και προς τις βασικές ανάγκες που ικανοποιεί σε όφελος εκατομμυρίων νοικοκυριών και εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας για παροχή ρεύματος σε πολύ χαμηλές τιμές και σε μια περίοδο παρατεταμένης και βαθειάς οικονομικής κρίσης.

 

Πέραν αυτών, θέτουμε υπόψη σας και τα ακόλουθα:

¨      Από τα στοιχεία που έχουμε – και τα οποία είναι και στη διάθεσή σας εφόσον μας τα ζητήσετε – προκύπτει ότι, σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία και το ενεργητικό της η χρηματιστηριακή αποτίμηση (βλ. «απαξίωση») της ΔΕΗ είναι η «χειρότερη» μεταξύ ομοειδών εισηγμένων επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας των χωρών της ευρωζώνης.

¨      Είναι αδικαιολόγητη η «κατάντια» της μετοχής της ΔΕΗ, καθώς σε διεθνές επίπεδο οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης εταιρειών κοινωφελούς χαρακτήρα (Utilities) αποτελούν «καταφύγια» των επενδυτών σε περιόδους έντονης αβεβαιότητας, ενώ είναι περισσότερο ανθεκτικές και παρουσιάζουν μεγαλύτερες «αντοχές» σε περιόδους χρηματιστηριακής πτώσης και υποχώρησης των Γενικών Δεικτών των Χρηματιστηρίων.

 

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Από τη θέση που εκπροσωπείτε τον Βασικό Μέτοχο της μεγαλύτερης εταιρείας της χώρας έχετε την κύρια ευθύνη για την προστασία και την ανάπτυξη ΔΕΗ, σε όφελος όχι μόνο του Ελληνικού Λαού αλλά και της Πολιτείας που κατέχει το 51%.

Με τις ανακοινώσεις που έχουμε ήδη εκδώσει (σχετικά 1 & 2) ως ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ έχουμε δημόσια εκφράσει τις βάσιμες υποψίες μας ότι, ασκείται μια πολιτική συστηματικής κερδοσκοπίας σε βάρος της μετοχής της ΔΕΗ. Είναι προφανές ότι «κάποιοι» επιδιώκουν να «ξεπουλήσουν κοψοχρονιά» τη ΔΕΗ, κάτι για το οποίο όχι απλώς είμαστε ριζικά αντίθετοι, αλλά και θα αντιταχθούμε δυναμικά με κάθε νόμιμο και θεμιτό μέσο.

Ανάλογα «μεγάλα παιχνίδια» υποτιμητικής κερδοσκοπίας είδαμε στο παρελθόν και σε βάρος άλλων κρατικών εταιρειών στρατηγικής σημασίας, όπως στην περίπτωση του ΟΤΕ που η μετοχή της κατέρρεε πριν από την ιδιωτικοποίησή της. Εμείς τέτοια παιχνίδια κερδοσκοπίας και «ξεπουλήματος» της ΔΕΗ δεν θα τα επιτρέψουμε ποτέ…

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

¨            οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ έχουν έννομα συμφέροντα πάνω στην περιουσία της εταιρείας ;

¨            η ΔΕΗ είναι κοινωφελούς χαρακτήρα εταιρεία και αποτελεί τον κύριο πυλώνα στήριξης των εισοδημάτων εκατομμυρίων καταναλωτών και εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων, μέσω της παροχής σε αυτούς ρεύματος σε πολύ χαμηλές τιμές και

¨            για λόγους προστασίας των συμφερόντων του βασικού μετόχου – τον οποίο εκπροσωπείτε – και πολλών μικροεπενδυτών που έχουν χάσει σημαντικό μέρος της αξίας των επενδύσεων που είχαν κάνει με τοποθετήσεις σε μετοχές της ΔΕΗ

 

Σας καλούμε δημόσια

να παρέμβετε και να ζητήσετε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να διενεργήσει ως αρμόδιος εποπτικός φορέας της κεφαλαιαγοράς εμπεριστατωμένη και σε βάθος έρευνα για τους τρόπους «χειραγώγησης» της τιμής της μετοχής της ΔΕΗ με σκοπό τη χρηματιστηριακή απαξίωση της εταιρείας, που έγινε, όπως πιστεύουμε, προκειμένου να διευκολυνθεί η ιδιωτικοποίησή της.

Με βάση τα ανωτέρω αναφερθέντα στοιχεία και για λόγους προστασίας των εννόμων συμφερόντων που έχουμε για την προστασία της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας,

ζητούμε την εφαρμογή των προβλεπομένων από:

¨      το Νόμο 3340/2005 και ειδικότερα από το Άρθρο 7, παρ. 1,  που απαγορεύει τη χειραγώγηση της αγοράς προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πράγματι δόθηκαν εντολές  για διενέργεια συναλλαγών για θεμιτούς λόγους  και εάν οι σχετικές συναλλαγές είναι σύμφωνες με αποδεκτές πρακτικές της αγοράς και

 

¨      την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/347/12.7.2005, η οποία της παρέχει τη δυνατότητα (Άρθρο 2, παρ α & β) να διερευνήσει τις ενδείξεις για χειραγώγηση της αγοράς, ιδιαίτερα αυτών που έχουν σχέση με εντολές ή συναλλαγές οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξουν σημαντικές μεταβολές στις τιμές των μετοχών της ΔΕΗ.

 

Θέλουμε να πιστεύουμε κύριε Υπουργέ ότι, άμεσα θα κινηθείτε για την ενεργοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη και σε βάθος έρευνα – εξασφαλίζοντας όρους πλήρους διαφάνειας – προκειμένου να εντοπισθούν εκείνοι που μέσα από συγκεκριμένες συναλλαγές και με αθέμιτους τρόπους προκάλεσαν την «τεχνητή κατάρρευση» της μετοχής της ΔΕΗ για να προωθήσουν δικά τους κερδοσκοπικά παιχνίδια.

Μια τέτοια παρέμβαση εκ μέρους σας

¨            θα διασφαλίσει τα έννομα συμφέροντα του βασικού μετόχου, των μικρομετόχων και των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ αλλά και τα ευρύτερα συμφέροντα που έχουν εκατομμύρια καταναλωτές και

¨            θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών για την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

 

Διατηρώντας πάντοτε αναπαλλοτρίωτες τις θέσεις μας για τη διατήρηση του 51% στο Δημόσιο και για την πώληση οποιασδήποτε Μονάδας ή περιουσιακού στοιχείου της ΔΕΗ, από την πλευρά της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θα παρασχεθούν πρόσθετα στοιχεία που θα της ζητηθούν για να χυθεί «άπλετο φως» σε ένα από τα μεγαλύτερα «οικονομικά σκάνδαλα» όλων των εποχών.

Τέλος, ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε παρέμβασή σας, διατηρούμε στο ακέραιο όλα τα δικαιώματά μας να ζητήσουμε την παρέμβαση της Δικαιοσύνης για διαλεύκανση της υπόθεσης για την τεχνητή απαξίωση της ΔΕΗ και για τη λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων των καταναλωτών, των μετόχων και των εργαζομένων και συνταξιούχων της μεγαλύτερης Επιχείρησης της χώρας.

 

 

Με εκτίμηση

Για την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας

Ν. Φωτόπουλος                                    Κ. Κατσαρός

Κοινοποίηση:

  1. Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
  2. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
  3. Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΗ κ. Αρθούρο Ζερβό