Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στο Κ.Α.Α.Κ.Υ.Α.μεΑ στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς

Ημ/νία Ανάρτησης: 19 Μαΐου, 2011

 

            Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι του Κ.Α.Α.Κ.Υ.Α.μεΑ. Καστοριάς ανταποκρινόμενοι στους στόχους του Κέντρου για προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα της φυσικής αποκατάστασης και στον τομέα της κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης των Α.μεΑ., προβήκαμε στην κατάρτιση και υποβολή πρότασης για Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) τεσσάρων (4) ατόμων με νοητική υστέρηση (ΝΥ) στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς.

 

Οι κύριοι λόγοι που μας οδήγησαν στην απόφαση αυτή είναι ότι τα άτομα με νοητική υστέρηση έχουν ανάγκη υποστήριξης και παρακολούθησης σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Όταν για τον οποιοδήποτε λόγο εκλείψει η γονεϊκή φροντίδα και δεν υπάρχουν κοντινοί διαθέσιμοι και ικανοί για κηδεμονία συγγενείς, υφίσταται σοβαρότατο πρόβλημα επιβίωσης για τα πρόσωπα αυτά και κάποιες φορές παρακολουθούμε στα Μ.Μ.Ε. να εξελίσσονται προσωπικά δράματα απόγνωσης και περιστατικά που ακυρώνουν το επίπεδο του πολιτισμού μας και θέτουν αμείλικτα ερωτήματα για την ηθική και την ανθρωπιά μας. Για αν αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες δομές που θα εξασφαλίζουν στα άτομα με νοητική υστέρηση μια αξιοπρεπή διαβίωση με λειτουργική ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο. Για αυτό και η δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) αποτελεί πάγιο αίτημα και εναγώνια έκκληση των γονέων των ΑμεΑ.

 

            Επίσης, με δεδομένα α) ότι δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα στην Καστοριά και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία οι δομές που θα εξασφαλίζουν υποστηριζόμενη – ημιαυτόνομη διαβίωση σε ΑμεΑ, β) ότι στο Νομό Καστοριάς είναι καταγεγραμμένα διακόσια είκοσι (220) άτομα με νοητική υστέρηση (ΝΥ) γ) ότι υφίσταται αίτημα του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ Καστοριάς, από τα στοιχεία του οποίου προκύπτει ότι σημαντικό ποσοστό των παραπάνω ατόμων δεν είναι δυνατόν να διαβιώσει αυτόνομα και χρήζει της κατάλληλης υποστήριξης και δ) ότι είναι απαραίτητη η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προκειμένου να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για εργασία, κρίναμε ότι η ίδρυση και λειτουργία ΣΥΔ στη Καστοριά θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη και θα συμβάλει στην επίλυση ενός σημαντικού κοινωνικού προβλήματος.

 

Το Κ.Α.Α.Κ.Υ.Α.μεΑ. Καστοριάς, ως Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας που προσφέρει περισσότερα από 20 χρόνια σημαντικές υπηρεσίες αποθεραπείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε όλα σχεδόν τα ΑμεΑ του νομού και σε πολυάριθμα άτομα με νοητική υστέρηση (ΝΥ), είναι ένας φορέας ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος στα προβλήματα αυτών ομάδων και λαμβάνοντας υπόψη την αδιέξοδη κατάσταση επιβίωσης που πολλές φορές αντιμετωπίζουν λόγω αδυναμίας ή θανάτου των γονέων ή των κοντινών συγγενών αποφάσισε να αναλάβει ως φορέας την υλοποίηση και τη λειτουργία κατοικίας υποστηριζόμενης διαβίωσης για τέσσερα (4) άτομα, γυναίκες και άνδρες, με μέση και ελαφρά νοητική υστέρηση, χωρίς σοβαρές κινητικές, ψυχικές, οργανικές και αισθητηριακές δυσλειτουργίες, ικανά για τη συμβίωση με τα λοιπά άτομα της  κατοικίας, με σκοπό να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να ζήσουν και να λειτουργήσουν μέσα σε ένα ευχάριστο, επιμελημένο και ασφαλές περιβάλλον.

 

Ο θεσμός των ΣΥΔ βασίζεται στην αρχή της ανεξάρτητης διαβίωσης και του αυτοκαθορισμού του κάθε ατόμου σαν βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, ώστε να διαβιούν τα άτομα όσο γίνεται πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, ανεξάρτητα από το βαθμό της αναπηρίας, το φύλο, την ηλικία, την εθνική προέλευση ή το θρήσκευμά τους, αντιμάχεται τον ιδρυματισμό και την κοινωνική απομόνωση και η ίδρυση της γίνεται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθ. 3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π. οικ. 3394/10.01.2010 (ΦΕΚ 74/τ.Β΄/29.01.2010).

 

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης θα παρέχει στους διαμένοντες με σκοπό να βελτιώσουν την λειτουργικότητά τους, την ψυχοσυναισθηματική τους ωρίμανση και την κοινωνική τους ένταξη στοχευμένες παρεμβάσεις και οργανωμένες υπηρεσίες, οι οποίες είναι:

α.        Η υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαβίωση των ατόμων στην Στέγη, η οποία κατασκευάζεται ή αγοράζεται σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές για την κάλυψη των ειδικών αναγκών των ατόμων.

β.        Η διασφάλιση βασικών και άλλων αναγκών (διατροφή, ενδυμασία, υπόδηση, ψυχαγωγία, επικοινωνία, διακοπές, ανάπαυση, κλπ.).

γ.         Η ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα από ειδικευμένους γιατρούς.

δ.        Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική μέσα από ειδικά προγράμματα.

στ.      Η διασύνδεση με δίκτυο προγραμμάτων που αφορούν την επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με ΝΥ.

 

            Η στελέχωση της ΣΥΔ θα περιλαμβάνει έναν (1) Διευθυντή, έναν (1) Ψυχολόγο, δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς και δύο Φροντιστές – Εκπαιδευτές, ενώ η διοικητική της υποστήριξη και οι υπηρεσίες καθαριότητας θα παρέχονται από το Κ.Α.Α.Κ.Υ.Α.μεΑ. Καστοριάς. Το λειτουργικό της κόστος θα είναι ύψους 269.000 ευρώ και η χρηματοδότησή της θα γίνει από το πρόγραμμα για 24 μήνες, ενώ στη συνέχεια θα καλύπτεται από Κ.Α.Α.Κ.Υ.Α.μεΑ. Καστοριάς, εφόσον ολοκληρωθεί η πλήρωση των αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων του Κέντρου.

 

Η εισαγωγή και παραμονή του ατόμου στην ΣΥΔ θα γίνεται με συγκεκριμένα ιατρικά, αντικειμενικά και κοινωνικά κριτήρια, μετά από δημόσια σχετική πρόσκληση και ανακοίνωση στα Μ.Μ.Ε., και προκειμένου να αναδειχθούν τα θετικά και τα αδύνατα σημεία στην υλοποίηση, οργάνωση και μεθοδολογία προσέγγισης και εξυπηρέτησης των αναγκών του προγράμματος θα διενεργηθεί εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση.

 

Η πρόταση μας, που διαθέτει πληρότητα, βιωσιμότητα και έγκριση σκοπιμότητας, κατατέθηκε με πλήρη φάκελο στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την ανοιχτή Πρόσκληση του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που εντάσσεται στην Κατηγορία Παρεμβάσεων «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» για τον Άξονα Προτεραιότητας 4.2: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου», και βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης.

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

 

Όλγα Μούσιου-Μυλωνά