Στη Διαπεριφερειακή συνάντηση του προγράμματος INTERREG IVC-SΗARP συμμετείχε η περιφέρεια

Ημ/νία Ανάρτησης: 24 Οκτωβρίου, 2011

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη 4η Διαπεριφερειακή συνάντηση του προγράμματος INTERREG IVC-SΗARP στο Wroclaw της Πολωνίας και στη Dresden της Γερμανίας, στις 18-19 και 20 Οκτωβρίου 2011.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 4ης Διαπεριφερειακής συνάντησης του προγράμματος INTERREG IVC – SHARP, που πραγματοποιήθηκαν από τις 18-20 Οκτωβρίου στο Βρότσλαβ (Πολωνία) και στην Δρέσδη (Γερμανία).

Στην συνάντηση συμμετείχε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρος του υποέργου SHARP (Sustainable Hydro Assessment & Groundwater Recharge Projects), το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων και εταίρων από την Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία, Μάλτα, Σκωτία και Πολωνία.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε :

18-10-2011 : Συνάντηση των εταίρων στο Βρότσλαβ, όπου εκτιμήθηκε η πορεία υλοποίησης του προγράμματος και αναλύθηκαν οι καλές πρακτικές σε θέματα διαχείρισης των υπογείων υδάτων.

19-10-2011 : Επισκέψεις σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ορυχεία λιγνίτη και εγκαταστάσεις καθαρισμού υπογείων υδάτων στην περιοχή Bogatynia της Πολωνίας.

20-10-2011 : Επίσκεψη σε εγκαταστάσεις καθαρισμού υδάτων του ποταμού Έλβα στη Δρέσδη και μελέτη περίπτωσης διαχείρισης υδάτων σε περιοχές εκτός Ε.Ε.

Στην ανωτέρω συνάντηση αποφασίστηκε, η πραγματοποίηση του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα την Βιώσιμη Διαχείριση και παρακολούθηση των υπογείων υδάτων, την Στρατηγική Διαχείρισης των υδάτινων πόρων για πόσιμο νερό, τις δυνατότητες χρήσης για Άρδευση και Βιομηχανία και την Διακρατική διαχείριση υδάτινων λεκανών και επιπλέον η 5η Συνάντηση των εταίρων, στην Κοζάνη στις 24-26 Απριλίου 2012.