Στη Φλώρινα αύριο Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 ο Γενικός Πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη

Ημ/νία Ανάρτησης: 28 Μαρτίου, 2012