Στην τελική φάση υλοποίησής το έργο Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της Επαρχιακής Οδού Κορυφής Όρια Ν. Γρεβενών

Ημ/νία Ανάρτησης: 17 Οκτωβρίου, 2022

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, υπέγραψε την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022, τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της Οδικής Ασφάλειας της Επαρχιακής Οδού Κορυφής -Όρια Ν. Γρεβενών»,  με την ανάδοχο εταιρία «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.Β.Ε.».

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών επισκευής-συντήρησης

των σοβαρών βλαβών που παρουσιάζονται στην επαρχιακή οδό ΒΟΥΧΩΡΙΝΑΣ – ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΩΣ ΟΡΙΑ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (αριθ.30) της  Π.Ε.. Κοζάνης.

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν  είναι οι εξής:

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος για

την απορροή των ομβρίων υδάτων της οδού, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σε

θέσεις όπου το υφιστάμενο οδόστρωμα παρουσιάζει φθορές, τοποθέτηση

ρυθμιστικών πινακίδων και πινακίδων ένδειξης επικίνδυνων θέσεων σε σημεία του

οδικού άξονα που χρήζουν αυξημένης προσοχής από τους οδηγούς των διερχόμενων

οχημάτων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε τμήματα της οδού.

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του έργου: «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

Ανάδοχος του έργου κηρύχθηκε η εταιρεία «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.Β.Ε.» με ποσοστό

έκπτωσης 48,27% συνολικού ποσού 205.898,85 ευρώ με ΦΠΑ.

Στόχος των παρεμβάσεων και αναβάθμισης του έργου και προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής είναι η άρση της επικινδυνότητας του δρόμου και η ασφάλεια κατά την χρήση του.

TAGGED: Κοζάνη,