Στις 23 Αυγούστου 2011 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 19 Αυγούστου, 2011
FLORINA-DS
Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας στις 23 Αυγούστου 2011 ημέρα Τρίτη   και ώρα 3 μ.μ.  τακτική συνεδρίαση με θέματα :
1 «Ρύθμιση οφειλών και προστίμων τρίτων προς τον Δήμο»
Εισηγητής κος Δημήτριος Κρουσοράτης, υπάλληλος του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου Φλώρινας.
2 «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας»
Εισηγητής κος Δανιήλ Στεφανόπουλος, υπάλληλος Δήμου Φλώρινας.
3 «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης έργων για την αποπληρωμή τους»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
4 «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου «Εξυγίανση – βελτίωση αγροτικών δρόμων»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
5 «Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου «Διευθέτηση χειμάρρων εντός οικισμών»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
6 «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Αποδυτηρίων στο Νέο Γήπεδο Φλαμπούρου»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
7 «Έγκριση οριοθέτησης υδατορέματος στη θέση 1033»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
8 «Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς α’ κατοικίας σε προβληματική περιοχή σύμφωνα με το Ν. 2085/92»
Εισηγήτρια κα Σοφία Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης του «Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού»  του Δήμου Φλώρινας.
9 «Σχετικά με την Α’ τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. Έτους 2011 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύη, Πολιτισμού και Αθλητισμού»
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Αντιπρόεδρος του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
10 «Έγκριση της απόφασης 2/2011 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μελίτης που αφορά στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής.
Εισηγητής κος Κων/νος Τσακμάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Φλώρινας.
11 «Έγκριση απολογισμών έτους 2010 πρώην Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης των πρώην Δήμων Κ. Κλεινών, Μελίτης, Περάσματος και Φλώρινας»
Εισηγητής κος Ευάγγελος Σταυρίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
12 «Έγκριση απολογισμών έτους 2010 πρώην Σχολικών Επιτροπών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης των πρώην Δήμων Κ. Κλεινών, Μελίτης, Περάσματος και Φλώρινας»
Εισηγητής κος Ευάγγελος Σταυρίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
13 «Πρόσληψη υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Άνω Υδρούσας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Λουκάς, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
14 «Πρόσληψη υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Σκοπιάς»
Εισηγητής κος Δημήτριος Λουκάς, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
15 «Καθορισμός ειδικοτήτων για προσλήψεις στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών»
Εισηγητής κος Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.
16 «Οικονομική ενίσχυση «Οργανισμού Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας» για τη διοργάνωση των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΠΡΕΣΠΕΣ 2011»
Εισηγητής κος Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.
17 «Έγκριση της απόφασης 52/2011 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. με θέμα: «επί των τιμολογίων κατανάλωσης της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.»
Εισηγητής κος Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.
18 «Αναδιατύπωση ακροτελεύτιου άρθρου του πρότυπου Ο.Ε.Υ. του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.
TAGGED: Πρέσπες,