Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας το κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος στην Φλώρινα

Ημ/νία Ανάρτησης: 17 Μαΐου, 2023

Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ του εξουδιοδοτημένου από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης καθηγητή κ. Γεωργίου Ιορδανίδη και στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο μίσθωσε το εμβληματικό κτίριο της ΤτΕ, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 71, στη Φλώρινα.

Η ΤτΕ έπαψε να χρησιμοποιεί το κτήριο από το καλοκαίρι του 2022, ενώ οι σχετικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των στελεχών Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών των δύο φορέων ξεκίνησαν την Άνοιξη του 2022 και ολοκληρώθηκαν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης στις αρχές Μαΐου 2023.

Από τη σχετική μελέτη σκοπιμότητας προκύπτει ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα αξιοποιήσει το κτήριο για τη στέγαση Υπηρεσιών του οι οποίες είναι προτιμότερο να λειτουργούν στο κέντρο της πόλης και όχι στις δύο άκρες της (βόρεια και δυτική) όπου εδρεύουν σήμερα οι Σχολές του ΠΔΜ στη Φλώρινα.

Ενδεικτικά, στο κτήριο μπορεί να στεγαστούν Γραφείο Ενημέρωσης του κοινού και προώθησης δράσεων και προγραμμάτων (μεταπτυχιακών σπουδών, κατάρτισης κ.α.), Γραφείο Διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία και οικονομία, Γραφείο Θύλακα Καινοτομίας, νεοφυείς επιχειρήσεις καθώς και η Γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης χώρων για τη φύλαξη και έκθεση αρχειακού υλικού με στόχο τη διάχυση πολύτιμων πληροφοριών προς το κοινό και την ενίσχυση της έρευνας καθώς και φιλοξενίας επισκεπτών καθηγητών ή φοιτητών/ριών που θα παρακολουθούν ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

ΤτΕ

TAGGED: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα,