Συγχαρητήριο μήνυμα της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για την εκλογή του κ. Κυριάκου Καϊσίδη στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.

Ημ/νία Ανάρτησης: 20 Ιανουαρίου, 2023

Συγχαρητήριο μήνυμα της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

για την εκλογή του κ. Κυριάκου Καϊσίδη στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.

Θερμά συγχαρητήρια στον εξαίρετο συνάδελφο και αγαπητό φίλο κ. Κυριάκο Καϊσίδη, Προϊστάμενο του Διοικητικού Τμήματος  της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για την εκλογή του στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στις πρόσφατες πανελλήνιες εκλογές.

Η εκλογή του κ. Κυριάκου Καϊσίδη στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. συνιστά σημαντική προσωπική του επιτυχία, αλλά και τιμή για τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας και για εμάς τους συναδέλφους του, εφόσον με την εκλογή του καταξιώνεται και αντιπροσωπεύεται πληρέστερα το Διοικητικό Προσωπικό των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της περιφέρειας.  Επίσης,  η εκλογή αυτή αποτελεί και μια ευκαιρία να υπογραμμιστεί ο σημαντικός ρόλος του Διοικητικού Προσωπικού των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στην εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα, εφόσον η συνεργασία όλων των Διοικητικών με τους Διευθυντές και τους Εκπαιδευτικούς των Σχολείων είναι ένας υποστηρικτικός πυλώνας για την τήρηση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, την άριστη λειτουργία και εφαρμογή των καθημερινών γραφειοκρατικών απαιτήσεων, την εκπλήρωση των υπηρεσιακών υποχρεώσεων, αλλά και τη διασφάλιση των εργασιακών συμφερόντων των Εκπαιδευτικών.

Με αφορμή, λοιπόν, την ανάληψη των νέων καθηκόντων του Κυριάκου Καϊσίδη στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του απευθύνουμε εγκάρδιες ευχές για μια καρποφόρα και δημιουργική θητεία, καθώς και πολλές προσωπικές και οικογενειακές επιτυχίες.

 

Όλγα Μούσιου Μυλωνά

Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

TAGGED: Φλώρινα,