Συμμετοχή της ΔΙΑΔΥΜΑ στη διαπεριφερειακή συνάντηση του προγράμματος SMART +

Ημ/νία Ανάρτησης: 20 Οκτωβρίου, 2011

diadima-krakovia

Συμμετοχή της ΔΙΑΔΥΜΑ στη διαπεριφερειακή συνάντηση του προγράμματος SMART + στην Κρακοβία, 12-13 Οκτωβρίου

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της διαπεριφερειακής συνάντησης του προγράμματος SMART + στην Κρακοβία, στις 12 και 13 Οκτωβρίου, στην οποία συμμετείχε και η ΔΙΑΔΥΜΑ ως εταίρος του υποέργου TREC το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος.

 

Το πρόγραμμα της συνάντησης συμπεριλάμβανε δύο ημερήσια προγράμματα και συγκεκριμένα:

Την πρώτη ημέρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση-επίσκεψη στο κέντρο καινοτομίας Jagielolonian.

Τη δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε διαπεριφερειακό συνέδριο το οποίο έλαβε χώρα στο Μουσείο αεροπορίας της Κρακοβίας.

 

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους φορείς όλων των εμπλεκομένων εταίρων (Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Πολωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία).

Η ΔΙΑΔΥΜΑ στα πλαίσια του SMART+ υλοποιεί το υποέργο TREC (Trans-national Renewable Energy Cluster)  το οποίο στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θέματα βιομάζας.