Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συμμετοχή της Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην 103η Σύνοδο Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Ημ/νία Ανάρτησης: 17 Ιουλίου, 2023

Η 103η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων διεξήχθη από τις 11 έως τις 14 Ιουλίου 2023 στην Καστοριά, με διοργανωτή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και Προεδρεύοντα τον Πρύτανη Καθηγητή Θεόδωρο Θεοδουλίδη και με τη συμβολή των υπολοίπων μελών του Προεδρείου, στο οποίο συμμετείχαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής και ο Πρύτανης του Ιόνιου Πανεπιστημίου Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς συμμετείχε στη Σύνοδο με τον Πρύτανη Καθηγητή Μιχαήλ Σφακιανάκη, τους Αντιπρυτάνεις Καθηγητές Δημοσθένη Κυριαζή, Στέλλα Σοφιανοπούλου και Σπύρο Ρουκανά, καθώς επίσης και τη Διευθύντρια της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ  Ευαγγελία Σιδέρη.

Η Σύνοδος σηματοδότησε την πρώτη συνάντηση του νέου Υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη και την αναλυτική του ενημέρωση για τρέχοντα και πάγια προβλήματα των Ελληνικών ΑΕΙ,  μεταξύ των οποίων και το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, για την πρόσληψη διδασκόντων – Επιστημόνων Κατόχων Διδακτορικού.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη, ορίστηκε από την 103η Σύνοδο των Πρυτάνεων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης, να συνεργαστεί με την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Νίκη Δανδόλου, η οποία συμμετείχε  στις εργασίες της Συνόδου, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το θέμα.

Στόχος όλων των συμμετεχόντων στην 103η Σύνοδο Πρυτάνεων είναι η ενδυνάμωση και περαιτέρω ανάπτυξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις εθνικές και διεθνείς προκλήσεις.

103 ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ 1

TAGGED: Συμμετοχή της Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην 103η Σύνοδο Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων,