Συμμετοχή της ΔΙΑΔΥΜΑ στη διαπεριφερειακή συνάντηση του υποέργου EBIMUN στo Tartu της Εσθονίας, 29-30 Σεπτεμβρίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 8 Οκτωβρίου, 2011
diadyma-e

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της διαπεριφερειακής συνάντησης του υποέργου EBIMUN στo Tartu της Εσθονίας, στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου, στην οποία συμμετείχε και η ΔΙΑΔΥΜΑ ως εταίρος του σχήματος.

Το πρόγραμμα της συνάντησης οργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία Ενεργειακής Ανάπτυξης Παραμεθόριων Περιοχών της Εσθονίας και περιλάμβανε μια ολοήμερη συνάντηση εργασίας πάνω στο θέμα των καλύτερων πρακτικών και τεχνολογιών στη διαχείριση της βιομάζας, ενώ κατά τη δεύτερη μέρα, οι συμμετέχοντες περιηγήθηκαν σε διάφορες εγκαταστάσεις βιοαερίου στη Νότια Εσθονία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους εξής φορείς:

ΙΔΡΥΜΑ  ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ LEÓN (Ισπανία)

IRENA – Ίδρυμα Φυσικών Πόρων. Πανεπιστήμιο León (Ισπανία)

DIADYMA – Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (Ελλάδα)

AEMVA – Ενεργειακή Αντιπροσωπεία του VALLADOLID (Ισπανία)

Valle Di Primiero Comunitá (Ιταλία)

PEA – Αντιπροσωπεία Ενεργειακής Ανάπτυξης Παραμεθόριων Περιοχών (Εσθονία)

Waterford Νομαρχιακό Συμβούλιο (Ιρλανδία)

León Πολιτικό Συμβούλιο  (Ισπανία)

Το υποέργο EBIMUN ανήκει στο πρόγραμμα BIOENAREA της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg IVC.  Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών φορέων στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων που προκύπτουν από την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων, όπως η λυματολάσπη, τα κλαδέματα των καλλιεργειών, τα οργανικά υπολείμματα, κλπ, καθώς ετησίως παράγονται σημαντικοί όγκοι τέτοιων αποβλήτων. Οι δραστηριότητες του EBIMUN θα δώσουν την ευκαιρία στους συνεργάτες του προγράμματος να ανταλλάξουν εμπειρία και γνώση στη αξιοποίηση των διαφόρων πηγών βιομάζας.