Συμμετοχή της ΔΙΑΔΥΜΑ στην συνάντηση του προγράμματος BIOENAREA στο Rovereto της Ιταλίας, 26-28 Ιουνίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 6 Ιουλίου, 2012

 

Συμμετοχή της ΔΙΑΔΥΜΑ στην τελική συνάντηση των υποέργων του προγράμματος BIOENAREA στο Rovereto της Ιταλίας, 26-28 Ιουνίου

 Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τελικής διαπεριφερειακής συνάντησης των υποέργων του προγράμματος ΒΙΟΕΝΑRΕΑ, στο Rovereto της Ιταλίας, από τις 26 εως τις 28 Ιουνίου. Kύριος στόχος του BIO-EN-AREA είναι να προωθηθεί και να αναπτυχθεί η χρήση της βιοενέργειας στις έξι ευρωπαϊκές περιφέρειες που συγκροτούν την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος. Αναπόσπαστο τμήμα της υλοποίησης του προγράμματος είναι η συμμετοχή τοπικών φορέων μέσω υποέργων.

 

Το πρόγραμμα της συνάντησης διοργανώθηκε από τον Ιταλό εταίρο του προγράμματος και του κάθε υποέργου και περιλάμβανε επισκέψεις σε διάφορες εγκαταστάσεις βιομάζας της περιοχής καθώς και στις εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια του ινστιτούτου FEM για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στη συνέχεια της εβδομάδας, οι εταίροι συναντήθηκαν μεταξύ τους στα πλαίσια του υποέργου που εκπροσωπούν για να ολοκληρώσουν εργασίες που είχαν αναλάβει από κοινού και κατόπιν παρουσιάστηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες τα αποτελέσματα του κάθε υποέργου ξεχωριστά.

 

Η ΔΙΑΔΥΜΑ, συμμετείχε στην τελική συνάντηση ως εταίρος δύο υποέργων, του ΒαΝ και του EBIMUN.  Το υποέργο BaN (Biogas and Networks) στοχεύει στην δημιουργία σχεδίου δράσεως και δικτύων για την υλοποίηση εγκαταστάσεων βιοαερίου, ενώ το EBIMUN (Εvaluation of Biomass Resources) αφορά στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων που προκύπτουν από τις ποσότητες διαφόρων οργανικών αποβλήτων, όπως η λυματολάσπη, τα κλαδέματα των καλλιεργειών, τα οργανικά υπολείμματα, κλπ. Στη διάρκεια των υποέργων υπήρξε συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας με παρεμφερείς φορείς από την Ιταλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία, τη Σουηδία και την Εσθονία.

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..