ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ TAXI ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ημ/νία Ανάρτησης: 11 Απριλίου, 2011

taxi_

 

Στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Αμυνταίου, κου Μάκη Ιωσηφίδη με τους ιδιοκτήτες taxi της περιοχής του Δήμου Αμυνταίου. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κος Γιάννης Λιάσης και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, κος Κωνσταντίνος Μωυσιάδης.

Η συνάντηση είχε ως αντικείμενο την προετοιμασία της μεταφοράς των μαθητών για την επόμενη σχολική χρονιά, αλλά και τη διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης αστικής συγκοινωνίας και σύνδεσης όλων των Κοινοτήτων με το Αμύνταιο σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες taxi. Ο Δήμαρχος Αμυνταίου έθεσε την αστική συγκοινωνία ως έναν από τους κύριους στόχους της Δημοτικής Αρχής και επειδή με την ενέργεια αυτή η κύρια θιγόμενη επαγγελματική κατηγορία θα είναι οι ιδιοκτήτες taxi, τους έκανε μία πολύ συγκεκριμένη πρόταση: να αναλάβουν τη μεταφορά των μαθητών και την αστική συγκοινωνία, παράλληλα με τις δικές τους επαγγελματικές δραστηριότητες. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος μπορεί να διαθέσει τα μικρά λεωφορεία καθώς και τους πόρους που διατίθενται για τη μεταφορά των μαθητών, σε έναν συλλογικό φορέα που θα δημιουργήσουν οι ιδιοκτήτες taxi. Στόχος βέβαια είναι η αστική συγκοινωνία να λειτουργεί δωρεάν ή με μικρό αντίτιμο, έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται οι δημότες και να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ανταποδοτικότητα των πόρων.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αμυνταίου, κος Μάκης Ιωσηφίδης «Έκανα μία καθαρά επιχειρηματική πρόταση στους ιδιοκτήτες taxi της περιοχής Αμυνταίου, προκειμένου να ωφεληθούν οι δημότες με την έναρξη λειτουργίας της αστικής συγκοινωνίας, ενώ παράλληλα κάποιοι κάτοικοι της περιοχής, οι ιδιοκτήτες taxi, θα αποκομίσουν τα οικονομικά οφέλη από τη μεταφορά των μαθητών. Εξήγησα στους ιδιοκτήτες taxi ότι η αστική συγκοινωνία, που φαντάζει στα μάτια τους σαν απειλή, μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία με την υλοποίηση αυτής της πρότασης. Είναι στο χέρι τους να διαπραγματευτούμε τους όρους μίας ενδεχόμενης συνεργασίας, έτσι ώστε να είναι όλοι ωφελημένοι».