Συνάντηση εργασίας στο Επιμελητήριο Φλώρινας παρουσία του οικονομικού επόπτη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

Ημ/νία Ανάρτησης: 23 Σεπτεμβρίου, 2022

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Φλώρινας παρουσία της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Φλώρινας και του οικονομικού επόπτη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Ιωάννη Βουτσινά. Σκοπός της συνάντησης ήταν το γενικό εμπορικό μητρώο, η σωστή λειτουργία του και η ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών προς τα μέλη καθώς και οι συνδρομές των μελών μας για την αποφυγή βεβαιώσεων.

TAGGED: Φλώρινα,