Συνάντηση εργασίας στο Επιμελητήριο μεταξύ των αντιπεριφερειαρχών Εφ. Ντιο & Σ. Βόσδου με τον πρόεδρο Σ. Σαπαλίδη για την επιλογή των εκθέσεων

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Οκτωβρίου, 2022

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο Επιμελητήριο Φλώρινας μεταξύ του Προέδρου του Επιμελητηρίου κ. Σαπαλίδη Σάββα, της Αντιπεριφερειάρχη κ. Ντιό Ευφροσύνης, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Φλώρινας κ. Βόσδου Σωτηρίου και Επιχειρηματιών μελών του Επιμελητηρίου Φλώρινας. Σκοπός της συνάντησης ήταν η επιλογή των εκθέσεων που θα πραγματοποιηθούν το 2023 σε συνεργασία με την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Καλούμε τα μέλη μας, όπως δηλώσουν τις εκθέσεις στις οποίες θέλουν να συμμετάσχουν μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022.

TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Φλώρινα,