Συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων μερών του έργου « Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Δασταμάνης σας προσκαλεί στην 3η Συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων μερών (Stakeholders Group Meeting) του έργου « Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions» με ακρωνύμιο DeCarb του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe.

Το κύριο θέμα είναι η στήριξη της καθαρής ενεργειακής μετάβασης των ανθρακοφόρων περιοχών
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020
Στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, Νάνου Τσόντζα 3, 2ος όροφος
3η Συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων Μερών
(Stakeholder Group Meeting)
Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020
Γραφεία ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνης, Ν. Τσόντζα 3, 2ος όροφος
Έργο DeCarb
Στήριξη της καθαρής ενεργειακής μετάβασης των ανθρακοφόρων περιοχών
Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions
10:00 – 10:10 Προσέλευση – Εγγραφή – Καλωσόρισμα – Ατζέντα
10:10 – 10:20 Εισαγωγική Παρέμβαση από τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας
Γεώργιος Δασταμάνης, Δήμαρχος Γρεβενών
10:20 – 10:30 Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Κασαπίδη
10:30- 11:15 Η σημασία του νέου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Δίκαιης Μετάβασης για τη Δυτική
Μακεδονία.
Ευρήματα συγκριτικής μελέτης του έργου Decarb για τις αποκαταστάσεις εδαφών
και χρήσεις γης.
Δρ. Λευτέρης Τοπάλογλου, Διευθυντής ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας
Δρ. Διονύσης Γιαννακόπουλος, Ερευνητής Β΄ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
11:15– 13:50 Τοποθετήσεις και ανοικτή συζήτηση
13:50 – 14:00 Συμπεράσματα – Κλείσιμο συνάντησης

Pin It

Αφήστε μια απάντηση