Συνάντηση του  Υφυπουργού Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλου με τις Πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 24 Οκτωβρίου, 2022

Τις νέες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, Μιχάλης Παπαδόπουλος και συναντήθηκε με τον Πρύτανη, καθηγητή Θεόδωρο Θεοδουλίδη και τους Αντιπρυτάνεις, καθηγητές Στέργιο Μαρόπουλο και Γεώργιο Ιορδανίδη.

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσαν τα σχεδιαζόμενα έργα στην περιοχή, που  συνδέονται με το Πανεπιστήμιο και εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού.

Σχετικά με τα οδικά έργα πρόσβασης στις νέες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, συζητήθηκε  η κατασκευή του δρόμου που θα συνδέει την πανεπιστημιούπολη στη ΖΕΠ με τον Άγιο Χαράλαμπο και συγκεκριμένα η  επίσπευση της σχετικής μελέτης.

Συγχρόνως, θα διερευνηθεί η δυνατότητα έκδοσης μηνιαίων καρτών για τους φοιτητές στις λεωφορειακές γραμμές από και προς τις νέες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, με στόχο τη μείωση του κόστους μετακινήσεών τους.

Στη συνάντηση, συζητήθηκε ακόμη ο ρόλος του Πανεπιστημίου στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στη Δυτική Μακεδονία, με επίκεντρο την πιστοποίηση και την εκπαίδευση.  Ειδικότερα, έγινε αναφορά στην προοπτική  να αξιοποιηθούν τα εργαστήρια του ΠΔΜ για την πιστοποίηση του εξοπλισμού ηλεκτρικών οχημάτων  και η απαιτούμενη εκπαίδευση να παρέχεται  μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης και  Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου.

Ο Πρύτανης ευχαρίστησε τον Υφυπουργό για την καθοριστική συμβολή του στο μεγαλόπνοο έργο της ανέγερσης  νέων φοιτητικών εστιών μέσω ΣΔΙΤ, που εγκρίθηκε πρόσφατα από τη Διυπουργική Επιτροπή, ιδιαίτερα όσον αφορά στην εξασφάλιση επαρκούς αριθμού νέων φοιτητικών κλινών,  τη συμπερίληψη  στο σχεδιασμό της πόλης της Πτολεμαΐδας καθώς και την ένταξη του έργου κατασκευής νέου πολυδύναμου συνεδριακού κέντρου στη ΖΕΠ Κοζάνης.

TAGGED: Εκπαίδευση, Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,