Συνάντηση ΥΕΘΑ Ευάγγελου Αποστολάκη με Επίτροπο της ΕΕ Elżbieta Bieńkowska

Συνάντηση ΥΕΘΑ Ευάγγελου Αποστολάκη με Επίτροπο της ΕΕ Elżbieta Bieńkowska

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης, την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, συναντήθηκε στο γραφείο του με την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια επί θεμάτων Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων, κα Elżbieta Bieńkowska.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της πολιτικής της ΕΕ αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (European Defence Fund) και την Ευρωπαϊκή Αμυντική Συνεργασία (European Defence Cooperation).

Στην τοποθέτηση του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε μεταξύ άλλων, ότι:


-Η αμυντική συνεργασία των κρατών – μελών επιτελεί κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της αμυντικής ταυτότητας της ΕΕ.

-Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή πολιτικών αμυντικής φύσης της ΕΕ (European Defence Industrial Development Programme-EDIDP, European Defence Fund-EDF), τα οποία αποβλέπουν στην ενίσχυση της καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΥΕΘΑ τόνισε ότι η επιτυχία της EDIDP θα κριθεί από το βαθμό διασύνδεσης της με τις εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες, επισημαίνοντας παράλληλα τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο εσωτερικό πεδίο για την αναζωογόνηση της ελληνικής εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

-Η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (Permanent Structured Cooperation-PESCO) καθώς και συναφή χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, συνιστούν εργαλεία ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας, μεταξύ των κρατών – μελών, για την επίτευξη στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ. Η Ελλάδα υποστηρίζει έμπρακτα την PESCO έχοντας αναλάβει ρόλο συντονιστή σε 5 προγράμματα και συμμετέχοντας σε άλλα 13. Η κατ’ εξαίρεση συμμετοχή τρίτων οντοτήτων σε προγράμματα PESCO δεν θα πρέπει να αντιβαίνει στα συμφέροντα ασφαλείας της Ένωσης και των κρατών-μελών της. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές και τις αξίες της Ένωσης, σύμφωνα με το πρωτογενές δίκαιο αυτής και στην αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση