Συνεχίζεται η αναβάθμιση οδικής ασφάλειας τμημάτων του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου Αμυνταίου από την Π.Ε. Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 23 Μαΐου, 2023

Τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023 ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Ε.Ο. 3 (Κόμβος Αμυνταίου – Όρια Περιφ. Εν Κοζάνης, μέσω ΑΗΣ Αμυνταίου) και Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Επ.Ο. 42 (Εθνική οδός Φλώρινας – Κοζάνης – Φιλώτας – Αντίγονο – Μανιάκι – Φαράγγι – Όρια Περιφ. Εν. Πέλλης) και Επ.Ο. 43 (Δ/ση με Ε.Ο.3 – Φιλώτας – Λεβαία – Αμύνταιο).

Το έργο αφορά σε εργασίες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας τμημάτων του Εθνικού και Δευτερεύοντος Επαρχιακού Δικτύου στην περιοχή του Αμυνταίου και το συνολικό μήκος των επεμβάσεων είναι περίπου 9 χιλιόμετρα.

αναβάθμιση οδικής ασφάλειας (1) (custom)

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.120.000,00 ευρώ (Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 541/2022), περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος, με τοποθέτηση ειδικού πλέγματος ενίσχυσης σε επιλεγμένες θέσεις, κατασκευή τάπητα κυκλοφορίας (ασφαλτόστρωση), τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνες θέσεις, τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης και τέλος διαγράμμιση στο σύνολο του οδικού άξονα.

Στόχος της Π.Ε. Φλώρινας είναι η αναβάθμιση των οδικών υποδομών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω της ασφαλέστερης μετακίνησης τους στο δίκτυο ευθύνης της.

Τις εργασίες του έργου «Συντήρηση Τμημάτων Ε.Ο. 3, Επ.Ο. 42 και Επ.Ο. 43», που βρίσκεται σε εξέλιξη επισκέφτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας Σωτήρης Βόσδου, συνοδευόμενος από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Φλώρινας Άγγελο Περιβολάρη, την Τρίτη 23 Μαΐου 2023.

αναβάθμιση οδικής ασφάλειας (2) (custom)

TAGGED: Αμύνταιο, Βόσδου Σωτήρης, Φλώρινα,