Συνεδρίασε την Παρασκευή 26 Απριλίου το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 29 Απριλίου, 2013

ds-flo-proedreio-4

Υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Τραϊανού Ρασάικου και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με τριάντα ένα θέματα στην ημερήσια διάταξη και ένα εκτός αυτής.

Το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα είναι:

1.«Έκδοση ψηφίσματος για τις αποζημιώσεις Μαρτυρικών πόλεων και χωριών».  Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Τοπικής Μαρτυρικής Κοινότητας Δροσοπηγής, κ. Κύρκου Γεώργιος και ακολούθησε εισήγηση του Δημάρχου Φλώρινας, κ. Βοσκόπουλου Γιάννη. Τελικά, αποφασίστηκε ο ορισμός επιτροπής από τους κ.κ. Ασπρίδη, Σταύρου και Καραγκιοζίδη, η οποία θα εκδώσει το τελικό ψήφισμα

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

$11.                  «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 10/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης σε ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨ από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.», με εισηγήτρια την κ. Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας.

$12.                  «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 12/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην πρώτη τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας.

$13.                  «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 14/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην έκδοση εγγυητικών επιστολών από την Τράπεζα Πειραιώς», με εισηγήτρια την κ. Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

$14.                  «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 1του Ν. 3584/20117», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Καδρέφη, υπάλληλο του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Καραντζίδης ψήφισε κατά.

$15.                  «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 36/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας που αφορά στην έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς πρώτης κατοικίας σε προβληματική περιοχή σύμφωνα με το Ν. 2085/1992», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Προϊστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας  και Αλληλεγγύης   Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Σταύρου ψήφισε κατά.

$16.                  «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 39/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας που αφορά στον απολογισμό Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Προϊστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας  και Αλληλεγγύης   Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας.

$17.                  «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 40/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας που αφορά στην δημιουργία και προσθήκη νέων οργανικών θέσεων στον Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Προϊστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας  και Αλληλεγγύης   Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

$18.                  «Απευθείας αναθέσεις προμηθειών του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς οι κ.κ. Ασπρίδης,, Στάιος, Καρυπίδης και Καραντζίδης ψήφισαν κατά.

$19.                  «Σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2013    του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

$110.              «Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων μεταξύ του Δήμου Φλώρινας και των φορολογουμένων», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

Στη θέση του κ. Μπαρδάκα ορίστηκε ο κ.Αλεξιάδης.

$111.              «Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας 2013», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

$112.              «Ορισμός βοσκήσιμων εκτάσεων και καθορισμός δικαιώματος βοσκής για το έτος 2013», με εισηγητή το Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας.

$113.              «Παράταση χρόνου υλοτομίας της συστάδας 3γ του Δημοτικού Δάσους Αλώνων», με εισηγητή το Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

$114.              «Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής αδειοδότησης οίκου ανοχής», με εισηγητή το Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας.

Κατά πλειοψηφία ορίστηκε ως μέλος της επιτροπής που θα γνωμοδοτήσει για την αδειοδότηση ο Αντιδήμαρχος κ. Ευαγγέλου με αναπληρωτή του τον κ. Καρυπίδη, καθώς οι κ.κ. Κωτσαλίδου και Καραντζίδης ψήφισαν κατά.

$115.              «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς ο κ. Καρυπίδης ψήφισε κατά.

$116.              «Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης των οδών Παλαμά και Εθνικής Αντίστασης στην επέκταση του σχεδίου της πόλης της Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς ο κ. Σίπκας ψήφισε κατά.

$117.              «Ολοκλήρωση Πράξεων Τακτοποίησης, Προσκύρωσης και Αναλογισμού», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

$118.              «Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: ¨Συντήρηση – επισκευή παιδικής χαράς Τ.Κ. Λόφων Δημοτικής Ενότητας Μελίτης», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

$119.              «Σχετικά με παραχώρηση κτιρίου για στέγαση και λειτουργία του 4ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Αργυρόπουλο, Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

Ομόφωνα αποφασίστηκε η συζήτηση του παραπάνω θέματος σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.

$120.              «Κατανομή ποσού 4.832,00€ Πληρωμή σχολικών τροχονόμων Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2012», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Αργυρόπουλο, Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

$121.              «Αποδοχή ποσού 2.000,00 € για την καταβολή μισθωμάτων του 10ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Αργυρόπουλο, Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

$122.              «Σχετικά με έγκριση της υπ΄ αριθμ. 27/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

$123.              «Σχετικά με έγκριση της υπ΄ αριθμ. 32/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

$124.              «Ορισμός Επιτροπής για τον προγραμματισμό των πολιτιστικών δρώμενων του Δήμου Φλώρινας τον Αύγουστο του 2013», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

Ως μέλη της επιτροπής ορίστηκαν ο Δήμαρχος Φλώρινας, ο Αντιδήμαρχος κ. Καραγκιοζίδης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αριστείδου, Κωτσαλίδου και Σταύρου.

$125.              «Σχετικά με εκδηλώσεις-επισκέψεις με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

$126.              «Σχετικά με επιχορήγηση σωματείου συνταξιούχων Ο.Α.Α.Ε. Ν. Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς ο κ. Καρυπίδης ψήφισε κατά.

$127.              «Σχετικά με επιχορήγηση του πολιτιστικού-αθλητικού συλλόγου ¨ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ¨», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

$128.              «Σχετικά με επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου ερασιτεχνών αλιέων Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

$129.              «Σχετικά με επιχορήγηση του πολιτιστικού συλλόγου ¨ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Σιταριάς¨», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

$130.              «Χορήγηση άδειας υπαιθρίου πλανοδίου στάσιμου εμπορίου -Καντίνας- που θα παραχωρηθεί από το Δήμο Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Παναγιώτη Μαβίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

$131.              «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων κοίτης ρέματος 94 (περιοχή Μοτέσνιτσα) του Σ.Σ. Ιωαννίδη του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Μιχάλη Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Ως μέλος της επιτροπής ορίστηκε ο κ. Καρακόλης με αναπληρωτή του τον κ. Μπαρδάκα.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

TAGGED: Φλώρινα,