Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου στις 22 Νοεμβρίου 2011

Ημ/νία Ανάρτησης: 19 Νοεμβρίου, 2011

amyntaio-djmos-logo-3

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 22 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 η τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Έγκριση μελέτης “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Βεγόρων του
  Δήμου Φιλώτα Ν. Φλώρινας”, Προϋπολογισμού 40.000,00, χρηματοδότηση ΥΜΑΘ.
 2. Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής – Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τα δρομολόγια της υπηρεσίας “Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αμυνταίου για το σχολικό έτος 2011-2012” που κρίθηκαν άγονα.
 3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εκμετάλλευση Γεωθερμικού πεδίου με τη Δημιουργία Θερμοκηπιακού Πάρκου»
 4. Απευθείας ανάθεση  ξυλείας οξιάς  συστάδας 4γ Τ.Κ. Ασπρογείων για το έτος 2011.
 5. Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου .
 6. Έγκριση έκθεσης εκκαθαριστών επί του Ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης της 09/11/2011 της αμιγούς δημοτικής Επιχείρησης «ΜΠΑΝΙΑ» του Δήμου Αετού.
 7. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής δένδρων εντός κοινόχρηστων χώρων των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου.
 8. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Αμυνταίου 2012.
 9. Αποδοχή ΣΑΤΑ για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων-τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος

10.  Αποδοχή 2ης δόσης ΣΑΤΑ 2011 και κατανομή κατά προτεραιότητα .

11.  Συζήτηση σχετικά με το Ειδικό Τέλος Ακινήτων μέσω της ΔΕΗ.

12.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη τελών ΄Υδρευσης –Αποχέτευσης

13.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη τελών Φωτισμού –Καθαριότητας.

14.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη τελών Βοσκής.

15.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη  τελών Διαφήμισης.

16.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη  Τέλους Ακίνητης Περιουσίας

17.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη  τελών κοινόχρηστων χώρων.

18.  Μετάβαση Δημάρχου στο εξωτερικό.

19.  Τροποποίηση προϋπολογισμού διάθεση και ψήφιση πιστώσεων