Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρεσπών

Dsymboylio_prespon

 

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο παλαιό δημαρχείο Πρεσπών στον Λαιμό, πραγματοποιήθηκε- Τετάρτη 23 Μαρτίου η τακτική συνεδρία του Δ. Σ. υπό την προεδρεία του Αλεξάνδρου Τράσια και παρόντος του δημάρχου Βασιλείου Τσέπα.

Εκτός από τα 11 θέματα που περιελαμβάνονταν στην Ημερήσια Διάταξη, συζητήθηκαν και 3 έκτακτα. Όλα τα θέματα, τακτικά και έκτακτα εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ.

Ιδιαίτερης σημασίας η έγκριση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 του Δήμου Πρεσπών, το οποίο έχει ως εξής:

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2011   ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΣΠΩΝ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ   ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2011

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

ΕΡΓΑ

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

170.000,00 €

ΘΗΣΕΑΣ

2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

107.920,95 €

ΘΗΣΕΑΣ

3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΑΡΥΩΝ

180.000,00 €

ΘΗΣΕΑΣ

4

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ

141.000,00 €

ΘΗΣΕΑΣ

5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Δ. ΚΑΡΥΩΝ

76.171,37 €

ΘΗΣΕΑΣ

6

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ. ΛΑΙΜΟΥ

100.000,00 €

ΘΗΣΕΑΣ

7

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ. ΛΑΙΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

205.600,00 €

ΘΗΣΕΑΣ

8

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

12.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

9

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

12.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

10

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΙΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

12.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

11

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

12.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

12

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

12.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

13

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

12.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

14

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

12.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

15

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010

12.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

16

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

12.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

17

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

12.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

18

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

12.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

19

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

12.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

20

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

9.625,00 €

ΣΑΤΑ 2011

21

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

50.000,00 €

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ

22

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

15.000,00 €

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ

23

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΛΗΣ – ΔΑΣΕΡΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

12.200,00 €

3ο ΕΑΠ

24

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

10.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

25

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΗΡΩΟΥ ΤΚ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ

10.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

26

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ

12.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

27

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

12.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

28

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

29

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΚ ΨΑΡΑΔΩΝ

10.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

30

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

10.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

31

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

6.900,00 €

ΣΑΤΑ 2011

32

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΚ ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ

4.870,00 €

ΣΑΤΑ 2011

33

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΚ ΛΑΙΜΟΥ

6.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

34

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ   ΠΡΟΤΟΜΗΣ

2.800,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ

980.692,32 € 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ

77.200,00 € 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 2011 ΓΙΑ ΕΡΓΑ 2010

153.625,00 € 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 2011 ΓΙΑ ΕΡΓΑ 2011

96.570,00 € 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

2.800,00€

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ

 

 

1

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΩΝ Δ.Δ. ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ – ΛΑΙΜΟΥ – ΠΛΑΤΕΩΣ – ΛΕΥΚΩΝΟΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΚΑΡΥΩΝ – ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ

58.800,00 €

2ο ΕΑΠ

2

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ – ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ – ΑΓΚΑΘΩΤΟΥ

22.132,00 €

ΘΗΣΕΑΣ

3

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΜΑΡΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΑΙΜΟΥ, ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

80.000,00 €

ΘΗΣΕΑΣ

4

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

81.000,00 €

ΘΗΣΕΑΣ

5

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

15.000,00 €

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ

6

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

25.900,00 €

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ

7

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

48.500,00 €

ΘΗΣΕΑΣ

8

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2007-2016

27.000,00 €

ΘΗΣΕΑΣ

9

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2008-2017

14.000,00 €

ΘΗΣΕΑΣ

10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PDF – B

22.000,00 €

ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΤΕΡΠΣ

11

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΨΑΡΑΔΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

24.416,72 €

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ

272.632,00 € 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ

99.700,00 € 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΕΧΩΔΕ

22.000,00 € 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

24.416,72 € 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ   ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2011

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

 

ΕΡΓΑ

 

 

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Τ.Κ. ΒΑΤΟΧΩΡΙΟΥ

7.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Τ.Κ. ΚΩΤΤΑ

4.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

3

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΜΑΡΡΟΥ ΤΚ ΚΩΤΤΑ

10.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

4

ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΩΤΤΑ, ΒΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ,ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

8.724,00 €

ΣΑΤΑ 2011

5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟ ΜΑΛΙ – ΜΑΔΙ

105.226,05€

ΘΗΣΕΑΣ

6

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΎΔΡΕΥΣΗΣ Κ.Δ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

69.240,37€

ΘΗΣΕΑΣ

7

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Κ.Δ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

7.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

8

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Κ.Δ. ΚΩΤΤΑ

7.000,00 €

 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

9

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟ Κ.Δ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

7.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

10

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟ Κ.Δ. ΒΑΤΟΧΩΡΙΟΥ

7.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

11

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟ Κ.Δ. ΚΩΤΤΑ

7.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

12

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ

7.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

13

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ

6.900,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

14

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

7.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

15

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

44.500,00 €

 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

16

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

50.000,00 €

3ο ΕΑΠ

17

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Κ.Δ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

7.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

18

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΤΟΧΩΡΙΟΥ

7.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

19

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

7.000,00 €

 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

20

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Κ.Δ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ ΚΑΙ Κ.Δ. ΒΑΤΟΧΩΡΙΟΥ

63.960,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

21

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΤΟΧΩΡΙΟΥ

3.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

22

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΙΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ

4.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

23

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Κ.Δ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

116.571,18 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

24

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΣΤΑΒΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ.Δ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

7.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

25

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΣΤΑΒΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ.Δ. ΚΩΤΤΑ

7.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

26

ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ

7.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

27

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΤΟΧΩΡΙΟΥ

7.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

28

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΜΑΡΑΔΕΣΙ Κ.Δ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

7.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

29

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

7.000,00 €

ΣΑΤΑ 2011

30

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

6.900,00 €

ΣΑΤΑ 2011

31

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

6.900,00 €

ΣΑΤΑ 2011

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ

174.466,42 €

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ

50.000,00 € 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

329.931,18 €

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 2011(2010)

29.724,00 €

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 2011

34.800,00 €

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ

 

 

1

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

6.000,00 €

 

ΘΗΣΕΑΣ

2

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

7.000,00 €

ΘΗΣΕΑΣ

3

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

6.106,83 €

ΘΗΣΕΑΣ

4

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Κ.Δ. ΚΩΤΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Κ. ΚΩΤΤΑ

6.900,00 €

 

ΥΜΑΘ

5

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

45.640,57 €

3 ΕΑΠ

6

ΕΠΙΚΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Δ. ΚΩΤΤΑ

1.902,81 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

7

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Κ.Δ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ ΚΑΙ Κ.Δ. ΒΑΤΟΧΩΡΙΟΥ

1.902,81 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

8

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ»

5.238,38 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

9

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ   «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Κ.Δ. ΒΑΤΟΧΩΡΙΟΥ»

5.238,38 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

10

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΄ΕΡΓΟΥ   «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Κ.Δ. ΚΩΤΤΑ»

5.238,38 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

 

91.168,16 €

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ

19.106,83 € 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ

45.640,57 € 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

19.106,83 € 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΥΜΑΘ

6.900,00 € 

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση